DWA STYPENDIA od PIXEL TECHNOLOGY!


Czy są tu jacyś studenci Informatyki? PIXEL TECHNOLOGY poszukuje co najmniej dwóch chętnych na STYPENDIUM!
O Stypendium może się ubiegać student/ studentka co najmniej trzeciego roku studiów jednolitych bądź trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub co najmniej pierwszego roku studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej lub Uniwersytetu Łódzkiego, który:

  • studiuje na Politechnice Łódzkiej na kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; na kierunku Informatyka na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz w Centrum Kształcenia Międzynarodowego;
  • studiuje na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki lub Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Zapraszamy!

REGULAMIN:https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2018/09/Regulamin_PIXEL.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/program-stypendialny-pixel-technology/

Wszystkie stypendia Pracodawców:https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/
Stypendia Miasta Łodzi:https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/