Dwa jubileusze na Politechnice Łódzkiej

W tym tygodniu dwa wydziały Politechniki Łódzkiej świętują swoje Jubileusze. Oba wydziały to jednostki o silnym potencjale naukowym (wyrazem tego jest kategoria A przyznana przez Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych), dużym dorobku, w tym wielu rozwiązaniach o charakterze praktycznym. Kształceni tu studenci zdobywają nagrody w prestiżowych konkursach, a tysiące absolwentów zasiliło swoimi kompetencjami i wiedzą polskie firmy. Wydziały aktywnie współpracują też z ośrodkami zagranicznymi, realizując z nimi projekty oraz prowadząc wymianę studencką.

W czwartek, 1 grudnia odbędzie się uroczystość obchodów 40-lecia Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Wydział powstał w 1976 roku w wyniku połączenia dwóch instytutów międzywydziałowych: Instytutu Fizyki (kierowanego przez prof. Jana Karniewicza) i Instytutu Matematyki (kierowanego przez prof. Izydora Dziubińskiego).

W 2015 roku na Wydziale oddano do użytku nowoczesny budynek dydaktyczny, w którym odbędą się obchody jubileuszowe. Zapraszamy o godz. 11.00 do Auli Major Instytutu Fizyki (bud. B-14) przy ul. Wólczańskiej 219.

Na program Jubileuszu składa się m.in.:

 • przedstawienie historii oraz największych osiągnięć Wydziału FTIMS
 • przemówienia władz uczelni i zaproszonych gości
 • nadanie Auli Rady Wydziału imienia profesora Izydora Dziubińskiego
 • wręczenie medali pamiątkowych wybitych z okazji 40-lecia FTIMS
 • spotkanie z absolwentami oraz byłymi pracownikami Wydziału

W piątek, 2 grudnia odbędą się obchody Jubileuszu 60-lecia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

W Politechnice Łódzkiej w 1956 roku został powołany szósty z kolei wydział. Obecny Jubilat w owym czasie nosił on nazwę Wydział Budownictwa Lądowego. Organizatorem Wydziału i pierwszym dziekanem był profesor Władysław Kuczyński.

Zapraszamy o godz. 11.00 do audytorium B11 w siedzibie Wydziału przy al. Politechniki 6.

Uroczystość rozpocznie się od nadania Bibliotece Wydziału imienia Jerzego Samujłły, twórcy kierunku Architektura i Urbanistyka.

W programie przewidziano także:

 • okolicznościowe wystąpienia władz wydziału i zaproszonych gości
 • wręczenie medali wybitych z okazji Jubileuszu pierwszym absolwentom Wydziału
 • wykład profesora Wojciecha Radomskiego z Politechniki Warszawskiej, wybitnego uczonego w dziedzinie projektowania, budowy i eksploatacji mostów
 • Jubileuszowy film o Wydziale
 • występ Chóru Akademickiego PŁ
 • spotkanie towarzyskie absolwentów i uczestników uroczystości

Źródło: Informacje Rzecznika Politechniki Łódzkiej