Druga edycja Olimpiady LangTech online 

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej organizuje drugą edycję Olimpiady LangTech 2021. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju odbędzie się ona w formie zdalnej. 

Olimpiada LangTech 2021 przebiega jednoetapowo i odbędzie się na platformie internetowej Politechniki Łódzkiej infimat.p.lodz.pl. Na platformie tej przyjmowane są już od 21 grudnia 2020 r. zgłoszenia od uczniów chcących wziąć udział w wydarzeniu. Rejestracja potrwa do 15 lutego 2021. Finał odbędzie się w piątek 19 marca 2021r. o godz. 9.00.  

Organizując Olimpiadę LangTech 2021 Politechnika Łódzka chce wesprzeć uczniów szkół średnich w rozwijaniu znajomości języka ojczyzny Szekspira, a uwzględniając zakres słownictwa technicznego stwarza dodatkowo możliwość poszerzenia wiedzy. Znajomość angielskiego nazywanego często współczesną łaciną jest obecnie niezbędna dla znalezienia pracy, jest umiejętnością pożądaną niezależnie od branżowego wykształcenia.

Olimpiada wypełnia potrzebę przygotowania się do studiów, a mówiąc bardziej generalnie do dobrego startu w przyszłe życie. Politechnika Łódzka, zachęcając do rywalizacji chce wesprzeć uczniów w ich staraniach do wejścia na wyższy poziom znajomości języka angielskiego. Rozumiemy przy tym ambicje młodych ludzi w dążeniu do tego, aby znaleźć potwierdzenie własnych umiejętności i pasji – mówi rektor prof. Krzysztof Jóźwik, który objął LangTech 2021 honorowym patronatem. 

Szczegóły na stronie https://www.cj.p.lodz.pl/langtech

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej