Dr Szymon Szufa (PŁ) laureatem programu Bekker

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła listę 176 laureatów IV edycji programu stażowo – badawczego Bekker. Wśród stypendystów jest dr inż. Szymon Szufa z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Doktor Szufa pojedzie na dwa lata na staż podoktorski do renomowanego ośrodka naukowego – National Institute of Chemistry w Ljubljanie na Słowenii. Będzie prowadził badania pod kierunkiem prof. Blaz Likozar z Katedry Katalizy i Inżynierii Reakcji Chemicznych oraz realizował projekt pod nazwą: „BioGainValue – Badania procesu toryfikacji biomasy z wykorzystaniem pary przegrzanej oraz właściwości nowych bio-materiałów”. Stypendium rozpocznie latem tego roku i zakończy w 2024 r.

Prof. Blaz Likozar to światowej sławy naukowiec, kieruje badaniami i realizuje projekty przede wszystkim w obszarze inżynierii chemicznej i procesowej, projektuje i buduje reaktory i instalacje jednostkowe, a także realizuje wielkoskalowe modelowanie procesów katalitycznych.

– Badania w pierwszym etapie prac projektu BioGainValue pozwolą mi określić parametry kinetyki procesu toryfikacji biomas, przy wykorzystaniu termograwimetru wysokociśnieniowego połączonego z chromatografem gazowym, sprężonym ze spektrometrią mas (GCMS), znajdującego się w  Instytucie w Ljubljanie. Uzyskane wyniki posłużą przebudowaniu instalacji półtechnicznej służącej do wytwarzania nowych bio-produktów i związków chemicznych na moim Wydziale w Politechnice Łódzkiej. Badania zaplanowane na pobyt w Słowenii będą skutkowały wynikami stanowiącymi istotny wkład wiedzy w zakresie toryfikacji biomasy – nie tylko ze względu na chemizm i kinetykę procesu, ale i na jego bezpieczeństwo oraz ekonomikę – wyjaśnia dr Szymon Szufa.

Bekker NAWA jest jednym z flagowych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W czasie pobytów – trwających od 3 do 24 miesięcy – Stypendyści będą mogli wspólnie z zagranicznymi uczonymi realizować projekty naukowe lub staże podoktorskie oraz rozwijać międzynarodową współpracę.

 

Źródło: Politechnika Łódzka