Dr Przemysław Wachowski rektorem ASP!

Rektorem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na kadencję 2020–2024 został dr Przemysław Wachowski.

Zgodnie ze Statutem uczelni rektor elekt obejmie swój urząd 1 września 2020 r.

Dr Przemysław Wachowski urodził się w 1966 roku. Dyplom z malarstwa uzyskał w 1995 roku na Wydziale Edukacji Wizualnej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W uczelni pracuje od 1994 roku. W pracowni malarstwa współpracował z profesorami: Jackiem Bigoszewskim, Tadeuszem Wolańskim i Włodzimierzem Stelmaszczykiem. Jest artystą, w którego pracach malarskich zasadniczą rolę odgrywa kolor. Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą, m.in. we Francji, w Niemczech, Kanadzie, Czechach, Nikaragui. Jest kierownikiem Pracowni Praktyki i Teorii Koloru w Instytucie Animacji i Edukacji Artystycznej. Był opiekunem Galerii Wydziału Edukacji Wizualnej oraz kuratorem wystaw. W latach 2008–2012 był Prodziekanem Wydziału Edukacji Wizualnej. W kadencjach 2012–2016 i 2016–2019 pełnił funkcję Dziekana Sztuk Wizualnych. Od 2019 roku jest dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych. W latach 2013–2019 był Pełnomocnikiem Rektora ds. jakości kształcenia.

foto. Jarosław Darnowski

 

Źródło: ASP