Dr Paweł Kowal o Polsce, Ukrainie i UE


Wojna ukraińsko-rosyjska wciąż trwa, a sprawa integracji Ukrainy z Europą Zachodnią wydaje się dużo bardziej odległa niż kilka lat temu… Jeden z najlepszych w Polsce specjalistów od polityki wschodniej, dr Paweł Kowal, opowie podczas wizyty w Uniwersytecie Łódzkim o przyszłości stosunków polsko-ukraińskich i o perspektywach relacji naszych sąsiadów z Unią Europejską.

Dr Paweł Kowal wygłosi swój wykład Przyszłość stosunków Ukrainy z Polską i Unią Europejską 6 czerwca, w czasie spotkania Absolwentów VIP Uniwersytetu Łódzkiego.

Dr Paweł Kowal jest politologiem, historykiem, publicystą, adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pracownikiem Kolegium Europejskiego w Natolinie, wykładowcą w Studium Europy Wschodniej UW. Współpracuje z Antioch University w USA, kieruje Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. Jest współtwórcą Muzeum Powstania Warszawskiego i redaktorem naczelnym Warsaw East European Review.

Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej. Prowadził gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i Chinach. Felietonista „Rzeczpospolitej”, „Dziennika Polskiego”, „Wprost” i „wSieci Historii”. W latach 2005-2009 był posłem na Sejm RP, 2006-2007 sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za politykę wschodnią, w latach 2009-2014 posłem do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina. W 2014 roku został uhonorowany Nagrodą im. Giedroycia.

W ramach projektu Absolwent VIP Uniwersytet Łódzki pragnie nawiązać współpracę ze znanymi osobistościami ze świata nauki, sztuki, polityki i biznesu. Uczelnia poprzez dedykowane inicjatywy oraz wydarzenia pragnie zachęcić je do udziału w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju UŁ. Jednym z takich wydarzeń są Wykłady Eksperckie i spotkania z wybitnymi osobistościami, podczas których podejmowane są tematy oraz dyskusje związane m.in. z rozwojem Uczelni w kontekście zmian gospodarczych i geopolitycznych na świecie. Dotychczas odbyły się Wykłady Eksperckie m.in. Jarosława Kroca – Prezesa Accenture w Polsce, Konrada Pokutyckiego – Prezesa Zarządu BSH czy dr. Tomasza Orłowskiego – b. Ambasadora RP w Rzymie.

Źródło: Centrum Współpracy z Otoczeniem UŁ oraz Centrum Promocji UŁ