Dr Maciej Fronczak z PŁ stypendystą NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru w III edycji Programu im. Mieczysława Bekkera. Jednym ze stypendystów jest dr Maciej Fronczak z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Młody naukowiec wyjedzie na staż podoktorski do Centrum Badań Nauk Przyrodniczych w Budapeszcie.

Dr Maciej Fronczak jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Molekularnej i na stażu naukowym dołączy do Grupy Badawczej Chemii Plazmy, którą kieruje dr Zoltán Károly, członek Węgierskiej Akademii Nauk.

 

Jak wyjaśnia laureat – Finansowany w programie projekt dotyczy syntezy materiałów grafenowych w strumieniu plazmy termicznej. Badania zmierzają do opracowania szybkiej i wysokowydajnej metody. Projektowane materiały grafenowe mogą znaleźć zastosowanie jako nośnik katalizatorów, składnik trwałych mechanicznie kompozytów, czy materiał stosowany w elektrochemii.

 

Centrum Badań Nauk Przyrodniczych jest wiodącym na Węgrzech ośrodkiem, w którym badacze pracują nad nowymi materiałami do zastosowań w obszarze energii odnawialnej, elektronice czy inżynierii środowiska.

Dr Maciej Fronczak planuje zrealizować wyjazd na staż podoktorski w okresie najbliższych wakacji. Badania potrwają 3 miesiące. Będzie to kolejny jego pobyt naukowy w ośrodku w Budapeszcie. Był tam już w 2015 r., prowadząc badania do pracy doktorskiej.

Źródło: www.p.lodz.pl