Dr Dorota Piotrowska z PŁ „Gwiazdą umiędzynarodowienia”

Po raz trzeci zostały przyznane nagrody dla osób o wybitnych osiągnięciach w umiędzynarodowieniu polskich szkół wyższych. „Gwiazdą umiędzynarodowienia” w 2020 roku w kategorii „Management Star” jest dr inż. Dorota Piotrowska, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej i profesor PŁ.

To już kolejne wyróżnienie dla PŁ za internacjonalizację. Pod koniec 2019 roku Politechnika Łódzka została nagrodzona LUMENEM za powołanie Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) i wdrożenie I etapu nowego modelu zarządzania, którego celem było znaczące podniesienie międzynarodowego prestiżu PŁ. CWM pozyskało 16 grantów akredytacyjnych, a także znacząco wzmocniło udział PŁ w rankingach międzynarodowych.

Jak podkreśliła w komunikacie dr Bianka Siwińska z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, która zasiada w Kapitule konkursu „Gwiazdy umiędzynarodowienia”, nagroda promuje osoby ucieleśniające idee otwartości polskiego środowiska akademickiego na świat.

W Kapitule przyznającej nagrody znajdują się przedstawiciele różnych organizacji związanych z edukacją i nauką: MNiSW, KRASP, NAWA, Perspektyw, FRSE, IROs, Forum, Parlament Studentów RP, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Stowarzyszenie PRom oraz Erasmus Student Network.

Wręczenie nagrody odbędzie się 27 stycznia na uroczystej gali w Hotelu Ambasador w Łodzi, podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”, której gospodarzem jest Politechnika Łódzka.

Źródło: strona www PŁ