Dotacje dla Łodzi akademickiej!

 

Po raz kolejny Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, jako Operator konkursu Urzędu Miasta Łodzi dla organizacji pozarządowych, zrealizuje konkurs dla środowiska akademickiego na wsparcie realizacji zadań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Konkurs pn. „Łódź naukowa, Łódź akademicka 2021” rozpoczął się 11 stycznia  i potrwa do 29 stycznia br.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe działające w obszarze akademickim mogą pozyskać dotację na projekty realizowane pomiędzy 15 lutego do 15 listopada br. związane z:

  • realizacją krótkoterminowych wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych, które mają obejmować łącznie min. 6 godzin, ogólnodostępnych dla mieszkańców Łodzi, wykładów wybitnych naukowców/specjalistów, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, odznaczających się osiągnięciami o wysokiej randze w skali międzynarodowej w dziedzinie nauki, sztuki, gospodarki lub polityki;
  • zapewnieniem czynnego udziału łódzkich studentów (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk) w zagranicznych sympozjach naukowych, zjazdach, konferencjach, konkursach, festiwalach, kursach szkoleniowych służących poszerzaniu wiedzy; wymianie doświadczeń; prezentacji dorobku naukowego lub artystycznego; nawiązaniu, rozwijaniu lub wzmocnieniu współpracy łódzkich ośrodków naukowych z zagranicznymi ośrodkami organizacjami czy pracownikami naukowymi oraz propagowaniu łódzkich osiągnięć naukowych za granicą;
  • budową i wzmocnieniem wizerunku Łodzi jako miasta atrakcyjnego do studiowania w Polsce poprzez realizację kompleksowych działań skierowanych przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów studiów I stopnia z Łodzi, regionu łódzkiego, a także wybranych miast leżących poza granicami województwa łódzkiego;
  • realizacją działań kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki przybliżających dorobek artystyczny łódzkich uczelni;
  • realizacją internetowych kampanii promocyjnych przedstawiających ofertę edukacyjną  łódzkich uczelni w kraju i zagranicą  ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i Białorusi.

Każda organizacja, która zdecyduje się aplikować do konkursu może liczyć na pomoc i doradztwo Operatora w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego.

Maksymalna kwota dotacji w konkursie „Łódź naukowa Łódź akademicka 2021” wynosi 25 tys. zł, minimalna 7 tys. zł, ponadto wnioskodawca musi wykazać się wkładem własnym w minimalnej wysokości 10% całkowitej wartości projektu.

Łączny budżet przeznaczony na dotacje w tegorocznym konkursie wyniesie 250 tys. złotych.

Zadanie publiczne „Łódź naukowa, Łódź akademicka 2020/21” finansowane jest z budżetu Miasta Łodzi.

Regulamin oraz wniosek Dokumenty dostępne na stronie Operatora:

https://opus.org.pl/lodz-naukowa-lodz-akademicka-2021-28180

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Koordynator: Magdalena Pilarska-Jędrzejczak mpilarska@opus.org.pl, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź, 42 207 73 39, 509 899 449, opus@opus.org.pl, oraz Magdalena Jażdżyńska z Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi – magda.jazdzynska@uml.lodz.pl, tel. 42 638 44 64.