Donald Tusk otworzył „Fabrykę Inżynierów XXI wieku”

Premier Donald Tusk uczestniczył w otwarciu Fabryki Inżynierów XXI Wieku czyli nowoczesnego obiektu dydaktyczno-laboratoryjnego Politechniki Łódzkiej. FabrykaInzynierowInwestycja o wartości ponad 54 mln zł została sfinansowana z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W nowym budynku, o powierzchni 8,5 tys. m kw., znalazły się nowoczesne laboratoria, pracownie informatyczne, sale wykładowe i hala technologiczna. Zastosowano w nim najnowsze technologie informatyczno-komunikacyjne i systemy energii odnawialnych. Częścią obiektu są zachowane i zrewitalizowane fragmenty budynków szedowych dawnej fabryki Rosenblatta.
W Fabryce Inżynierów XXI wieku będą się kształcić studenci prowadzonych na Wydziale Mechanicznym PŁ kierunków studiów strategicznych z punku widzenia gospodarki kraju i jej konkurencyjności na rynku globalnym.
– Lepiej europejskich pieniędzy, także pieniędzy polskiego podatnika, wykorzystać nie można, niż poprzez wyposażenie waszych marzeń i ambicji w narzędzia do ich realizacji – powiedział premier do studentów i kadry naukowo-dydaktycznej Politechniki Łódzkiej.
Przekazanie do użytku Fabryki Inżynierów XXI Wieku było częścią uroczystości związanych z inauguracją roku akademickiego 2013/2014 w Politechnice Łódzkiej.
Wcześniej w audytorium im. A. Sołtana odbyło się uroczyste posiedzenie senatu uczelni oraz immatrykulacja nowo przyjętych studentów.
W Fabryce Inżynierów XXI Wieku podpisano też „Porozumienie UT3” czyli umowę o współpracy pomiędzy trzema uczelniami technicznymi – Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną. Porozumienie, którego celem jest integracja potencjału naukowego i innowacyjnego uczestniczących w nim uczelni, podpisali ich rektorzy – profesorowie: Stanisław Bielecki (PŁ), Jan Szmidt (PW) i i gen. bryg. Zygmunt Mierczyk (WAT).
Źródło: Dziennik Łódzki
FabrykaInzynierow3