Doktoraty wdrożeniowe UŁ: rozpoczęcie kolejnej edycji

Uniwersytet Łódzki otworzył nabór do V edycji programu “Doktorat wdrożeniowy”. Jego uczestnicy zrealizują badania naukowo-wdrożeniowe z wybranymi podmiotami społeczno-gospodarczymi i przedsiębiorstwami. Do programu mogą zgłosić się wszyscy studenci UŁ, którzy obronili tytuł magistra i planują aplikację do szkół doktorskich na naszej uczelni. Nabór będzie trwał w od 31 marca do 31 maja.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją [kliknij] zawierającą informacje o warunkach konkursu i procesie aplikacji.

Głównym celem doktoratu wdrożeniowego jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która znajdzie zastosowanie w pracy i działaniu konkretnej firmy. Doktoranci, pod okiem dwóch opiekunów – naukowego na uczelni i przemysłowego w siedzibie firmy, będą pracować nad rozwiązaniem problemu, który zgłasza przedsiębiorca.

Warunki przystąpienia do programu:

  • przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez wybrany podmiot; wspomniany podmiot musi wyrazić zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego;
  • wyznaczenie przez uczelnię opiekuna pomocniczego, wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu.

Finansowanie

Doktoranci, korzystający z programu, otrzymają stypendia w następującej wysokości:

  • 3 450 zł miesięcznie – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
  • 4 450 zł miesięcznie – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Przedsiębiorstwa

Podmioty, które już współpracują z UŁ w ramach programu, to m.in.: Sieć badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa (Łódź) oraz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (Warszawa); Centrum Innowacji i Transferu Technologii (Łódź); Grupa Lotos S.A. (Gdańsk); Bionanopark (Łódź); Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (Łódź); Lumileds Poland S.A. (Pabianice); EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi; ABB Sp. z o.o. (Aleksandrów Łódzki); Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” (Łódź); Państwowe Muzeum Etnograficzne (Warszawa). Chemat Sp. z o.o. (Konin); Zarząd Inwestycji Miejskich (Łódź).

Aplikacja

Zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Wojnarowska
e-mail: agnieszka.wojnarowska@uni.lodz.pl

tel. 42-635-49-49; 889-052-646

lub

Dominika Rostocka
e-mail: dominika.rostocka@uni.lodz.pl
tel. 42-635-41-68/71

 

Tekst źródłowy: Centrum Nauki UŁ
Redakcja: Centrum Promocji UŁ