Doktorat honoris causa dla prof. Jana Awrejcewicza z PŁ

Profesor Jan Awrejcewicz otrzymał tytuł doktora honoris causa Prydniprowskiej State Akademy of Civil Engineering and Architekture (PSACEA) na Ukrainie. To pierwszy w PŁ honorowy tytuł nadany podczas uroczystości online.

W uroczystości uczestniczył rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik. Laudację wygłosił promotor doktoratu prof. Vladyslav Danishevskyy, prorektor PSACEA

Dziękując za przyjęcie do grona akademickiego ukraińskiej uczelni, prof. Jan Awrejcewicz wymienił swych krajowych i zagranicznych mentorów, którzy przyczynili się do uzyskania tego honorowego tytułu. Mówił o historii i dokonaniach pracowników kierowanej przez niego katedry i perspektywach dalszej owocnej współpracy PŁ z PSACEA.

Profesor Jan Awrejcewicz jest członkiem korespondentem PAN, doktorem honoris causa pięciu uczelni: Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Politechniki Charkowskiej.

W Politechnice Łódzkiej Profesor kieruje Katedrą Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym. Jego dorobek naukowy obejmuje m.in. ponad 850 publikacji w czasopismach, 54 monografie, 2 podręczniki, 33 redakcje zbiorów prac i 22 książki pokonferencyjne. Prowadzi badania w różnych obszarach nauki związanych z mechaniką, matematyką stosowaną, biomechaniką, automatyką i fizyką. Wypromował 26 doktorów.

Prof. Awrajcewicz jest członkiem nowo wybranej Rady Doskonałości Naukowej. Był uhonorowany wieloma nagrodami – krajowymi i międzynarodowymi, a w tym dwukrotnie Nagrodą Alexandra von Humboldta.

Ukraińska uczelnia PSACEA z siedzibą w Dnieprze kształci studentów na siedmiu wydziałach, w tym na Wydziale Mechanicznym, z którym współpracuje Politechnika Łódzka.

Źródło: www.p.lodz.pl