Doktorant z PŁ laureatem konkursu ETIUDA

Dominik Banat, doktorant z Wydziału Mechanicznego PŁ, otrzymał stypendium z Narodowego Centrum Nauki na badania nad wytrzymałością wielowarstwowych kompozytów, które są jednym z najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych m.in. w lotnictwie i astronautyce.
Badania prowadzone przez laureata konkursu są odpowiedzią na rosnące na rynku zapotrzebowanie na lekkie i wysoko wytrzymałe materiały w środkach transportu czy produkcji części maszyn.
Celem moich badań jest stworzenie uniwersalnego modelu numerycznego do oceny nośności ściskanych, cienkościennych konstrukcji kompozytowych z uwzględnieniem procesu zniszczenia laminatu – wyjaśnia Dominik Banat.Przedmiotem doświadczeń jest wielowarstwowy kompozyt utworzony z naprzemiennych warstw aluminium oraz warstwy wzmacnianej włóknem szklanym. Wykonanie jednocześnie wielo-kryterialnej analizy współczynników zniszczenia struktury kompozytowej pozwoli oszacować obszary konstrukcji szczególnie narażone na zniszczenie.

Laureat stypendium wyjaśnia, że opracowane wyniki symulacji numerycznej zostaną zweryfikowane przez badania doświadczalne, aby sprawdzić słuszność przyjętych założeń, kryteriów oraz algorytmów rozwiązywania. Zastosowane przez młodego badacza rozwiązania mają umożliwić przeprowadzenia analizy zniszczenia konstrukcji kompozytowej bez konieczności wykonywania pełnej procedury testów eksperymentalnych.

Tytuł rozprawy doktorskiej, która będzie podsumowaniem badań Dominika Banata to „Wielo-kryterialna ocena nośności ściskanych prętów cienkościennych z materiałów typu FML”. Jego opiekunem naukowym i promotorem pracy doktorskiej jest dr hab. Radosław Mania z Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji PŁ.

W siódmej edycji konkursu ETIUDA wnioski złożyło 381 doktorantów i doktorantek, a finansowanie uzyskało 159 z nich. Dominik Banat zajął pierwsze miejsce w Polsce na liście rankingowej NCN w kategorii ST – Nauki Ścisłe i Techniczne.

Konkurs skierowany jest do osób przygotowujących rozprawę doktorską i stawiających pierwsze kroki na ścieżce swojej kariery naukowej. Laureaci ETIUDY otrzymują wysokie stypendia naukowe oraz możliwość odbycia stażu w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.