Doctor Honoris Causa NANP Ukrainy dla Profesora UŁ

Profesor Bogusław Śliwerski, kierownik Katedry Teorii Wychowania Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, otrzymał tytuł doktora honoris causa Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

Uroczystość miała miejsce w trakcie VIII Forum Ukraina-Polska/Polska-Ukraina na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Perejasławiu-Chmielnickim im. Grigorija Skoworody.

Bogusław Śliwerski – profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, od 2011 przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy jest najwyższą akademicką instytucją państwową powołaną do życia przez Prezydenta Ukrainy. Głównym kierunkiem jej działania jest przygotowywanie Ministerstwu Oświaty teoretycznych i metodycznych podstaw kształcenia oraz wychowania młodych pokoleń.

Źródło: Uniwersytet Łódzki