Dobry START doktoranta z Politechniki Łódzkiej

Paweł Czapski, doktorant z Politechniki Łódzkiej otrzymał stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest ono przyznawane wyróżniającym się młodym badaczom, którzy z sukcesem prowadzą ambitne prace naukowe.

Paweł Czapski jest studentem trzeciego roku studiów doktoranckich, prowadząc badania pod opieką prof. Tomasza Kubiaka w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji na Wydziale Mechanicznym PŁ. W swojej pracy zajmuje się cienkościennymi konstrukcjami kompozytowymi, które wykorzystywane w lotnictwie, motoryzacji oraz w turbinach wiatrowych.

Doktorant sprawdza jak proces technologiczny wpływa na właściwości kompozytów włóknistych (szklanych i węglowych), skupiając się nad możliwością zwiększenia sztywności i wytrzymałości tych materiałów. Analizuje przy tym bardzo ważny parametr wpływający na stateczność i nośność cienkościennych konstrukcji kompozytowych, czyli tzw. naprężenia resztkowe powstające w procesie produkcji laminatu. Badania nad tą tematyką zostały właśnie nagrodzone w konkursie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przyznaniem stypendium START.

– Optymalizacja procesów produkcyjnych prowadzi do znaczącej redukcji kosztów wytwarzania. Dalsze badania planuję prowadzić w czasie trzymiesięcznego stażu na University of Bath w Wielkiej Brytanii, gdzie analizowane konstrukcje zostaną przebadane nie tylko pod kątem ich sztywności i wytrzymałości, lecz również mikrostruktury – mówi Paweł Czapski. Stypendium START to nie pierwszy sukces naukowy doktoranta. Paweł Czapski jako student IFE na kierunku Advanced Mechanical Engineering otrzymał Diamentowy Grant, odbył roczny staż w CERN – jednym z najbardziej znanych ośrodków naukowych na świecie, a w tym roku otrzymał grant NCN w konkursie Etiuda, który pozwoli sfinansować wyjazd do University of Bath.

Poza prowadzeniem badań naukowych bardzo lubi podróże, wycieczki górskie (zdjęcie nieprzypadkowe), język francuski oraz Formułę 1.

 

Źródło: Politechnika Łódzka