Dla siebie, dla innych – młodzi w działaniu!

Projekt pn. „Dla siebie, dla innych – młodzi w działaniu” ma na celu zdobycie i doskonalenie kompetencji społecznych niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy, m.in. rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji, przywództwa, motywacji, mowy ciała czy pracy w zespole. Uczestnictwo w projekcie trwa 10 miesięcy. W ciągu tego okresu realizowanych będzie szereg działań, w tym szkolenia, coaching, wizyty studyjne oraz mini projekty wolontariackie. Udział w projekcie jest bezpłatny.


Jeśli spełniasz następujące kryteria:

  • Jesteś osobą w wieku między 15 a 29 lat
  • Mieszkasz na terenie województwa łódzkiego
  • Uczysz się/studiujesz/pracujesz/jesteś osobą bezrobotną

…I chcesz podwyższyć swoje kompetencje społeczne niezbędne na dzisiejszym rynku, to
APLIKUJ DO PROJEKTU!

Źródło: Instytut Nowych Technologii