Diamentowy grant dla studenta PŁ

Inż. Stefan Cichosz z Wydziału Chemicznego PŁ został laureatem programu Diamentowy Grant 2019. To prestiżowy konkurs dla młodych naukowców organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Do 8. edycji konkursu Diamentowy Grant złożono 243 wnioski, spośród których zespół ekspertów wybrał 85 najlepszych. Nagrodzeni otrzymają nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2 500 zł miesięcznie.

Laureat z Politechniki Łódzkiej jest studentem Wydziału Chemicznego, inżynierem nanotechnologii, a o tytuł magistra stara się na kierunku technologia chemiczna. Jego specjalizacją są materiały polimerowe.

Stefan Cichosz Diamentowy Grant otrzymał na badania dotyczące hydrofobizacji włókien celulozy na drodze ich hybrydowej modyfikacji chemicznej przy wykorzystaniu rozpuszczalników o różnej polarności oraz bezwodników kwasowych o odmiennych strukturach. Jak mówi:
Aby to osiągnąć, najpierw zostanie przeprowadzona kompleksowa charakterystyka włókien naturalnych wzbogacona o dokładne obliczenia statystyczne, oparte na specjalnie dobranych metodach analizy matematycznej.
Na podstawie zebranych informacji wybrane zostaną próbki o przypuszczalnie skrajnej reaktywności, a następnie przeprowadzę ich modyfikację chemiczną. Co istotne, zaplanowany projekt odpowiada na bieżące potrzeby podyktowane przez zasady zrównoważonego rozwoju, mając jednocześnie na celu zwiększenie istotności wykorzystania biopolimerów w przemyśle.

Student jest beneficjentem, m. in., stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jednorazowego stypendium Fundacji Politechniki Łódzkiej, czy stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego.Otrzymał również w ostatnim czasie: nagrodę im. prof. Osmana Achmatowicza za najlepszą inżynierską pracę dyplomową zrealizowaną na Wydziale Chemicznym w roku akademickim 2017/2018, nagrodę JM Rektora Politechniki Łódzkiej dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej wydanej w 2018 r. oraz tytuł Studenta Roku 2017/2018 Wydziału Chemicznego. Stefan Cichosz jest także pierwszym autorem czterech z sześciu opublikowanych jak dotąd artykułów naukowych, które znaleźć można na łamach czasopism międzynarodowych o wysokim współczynniku oddziaływania.

Źródło: materiał prasowy PŁ