DHC UŁ dla prof. Jana Woleńskiego

Profesor Jan Woleński to wybitny polski filozof, popularyzator nauk filozoficznych, autor ogromnej liczby publikacji naukowych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Senat Uniwersytetu Łódzkiego zdecydował o nadaniu tytułu doktora honoris causa profesorowi, uroczystości odbędą się 14 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w Pałacu Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/5, Łódź). Promotorem doktoratu będzie profesor Marek Zirk-Sadowski z Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Prof. Jan Woleński prowadzi badania nad Szkołą Lwowsko – Warszawską. Szkoła ta została zapoczątkowana przez Kazimierza Twardowskiego w roku 1895, kiedy ten młody uczony objął katedrę filozofii na Uniwersytecie Lwowskim (od 1918 Uniwersytet Jana Kazimierza).

Zainteresowania badawcze profesora Woleńskiego, poza wspomnianą Szkołą, są niezmiernie szerokie. Zajmuje się on problemem stosowania logiki do rozwiązywania zagadnień filozoficznych. Przedmiotami zainteresowań prof. Woleńskiego są także: problematyka prawdy, filozofia języka, logika filozoficzna, etyka (wraz z metaetyką), metafizyka, ontologia i filozofia prawa.

Urodził się w roku 1940 w Radomiu, dokąd jego rodzina przybyła ze Lwowa. Kształcił się w Krakowie, po maturze studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim prawo (1958 -1963) oraz filozofię (1960- 1964). W jego ogromnym dorobku naukowym znajdują się 33 książki (9 w językach obcych), 6 skryptów, ponad 930 artykułów naukowych (411 w językach obcych), 50 prac edytorskich oraz inne teksty, w tym popularnonaukowe. Profesor Woleński był inicjatorem zorganizowanego w roku 1999 XI Międzynarodowego Kongresu Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki w Krakowie oraz – również w Krakowie – VI Europejskiego Kongresu Filozofii Analitycznej (2008). Zasiada lub zasiadał w redakcjach i radach naukowych prestiżowych czasopism filozoficznych i logicznych. Jest też członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych oraz międzynarodowych. Zasiada jako członek korespondent w Polskiej Akademii Nauk, będąc też członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz Institut International de Philosophie. Jest aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Filozofii Analitycznej, pełniąc w okresie 2005-2008 funkcję prezydenta tej organizacji, grupującej filozofów analitycznych naszego kontynentu. Był i jest aktualnie członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.

Materiały źródłowe: Senat UŁ
Redakcja: Centrum Promocji UŁ