Czy wiesz, że w Łodzi działa Centrum Wielokulturowe?

ŁCW to inicjatywa tworzona w ramach współpracy warszawskiej Fundacji Ocalenie oraz łódzkiego Centrum OPUS, współfinansowana ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

Jej głównym założeniem jest szeroko pojęta integracja cudzoziemców i cudzoziemek, nowych mieszkańców miasta, z ich polskimi sąsiadami. Integracja rozumiana jako proces, w którym równie ważne są zadania pomocowe, wspierające obcokrajowców w trudnościach z legalizacją pobytu, kontaktem z instytucjami publicznymi, służbą zdrowia, placówkami edukacyjnymi, poszukiwaniem pracy i mieszkania oraz działaniami, poprawiającymi komunikację, integrującymi środowisko mieszkańców Łodzi.

Klienci Punktu Informacji dla Obcokrajowców i Obcokrajowczyń mogą skorzystać z bezpłatnych porad asystentów i asystentek kulturowych, prawników i prawniczek oraz psychologów i psycholożek, którzy mówią w pięciu językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i białoruskim. Istnieje także możliwość zasięgnięcia porady drogą telefoniczną i mailową. Centrum oferuje również kursy językowe dla dorosłych i dzieci oraz zajęcia animacyjno-integrujące, warsztaty, spacery miejskie, działania antydyskryminacyjne, spotkania prowadzone przez pracowników i pracowniczki Fundacji Ocalenie oraz Centrum OPUS.

Więcej informacji na stronie:

https://cw.lodz.pl/

 

Źródło: Łódzkie Centrum Wielokulturowe