Czy roboty zastąpią finansistów? UŁ Partnerem Wspierającym EFNI 2019

Uniwersytet Łódzki już po raz drugi został Partnerem Wspierającym Europejskiego Forum Nowych Idei. Jest jednocześnie jedyną uczelnią pośród szerokiego grona partnerów tego prestiżowego wydarzenia. Tym razem – wraz z mBankiem – UŁ patronować będzie dyskusji o usługach finansowych w erze fintechów. Firmy określane „fintechami” wykorzystują nowoczesne technologie do oferowania usług i produktów finansowych. I nie przesadzimy, mówiąc, że właśnie podbijają świat. Fintech to słowna zbitka pochodząca od angielskiego określenia „financial and technology”.

Panel UŁ na EFNI 2019

Panel „Finanse 4.0 – usługi finansowe w erze fintechów” odbędzie się trzeciego dnia Forum – w piątek 27 września br. o godz. 10:00. W roku ubiegłym Uniwersytet Łódzki zorganizował dyskusję o przyszłości edukacji w ramach panelu „Przyszłość edukacji – czego uczyć ludzi gdy maszyny uczą się same?”.

Długoletnia współpraca Uniwersytetu Łódzkiego z biznesem (m.in. realizacja kierunku „bankowość i finanse cyfrowe” wraz z Accenture i mBankiem) pozwala na wymianę cennych doświadczeń, umożliwia rozpoznanie potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz dostosowanie do nich oferty edukacyjnej uczelni.

– Uniwersytet Łódzki chce być częścią ważnych debat. Tych wielkich, o zasięgu międzynarodowym jak Europejskie Forum Nowych Idei , ale również mniejszych, a równie istotnych z perspektywy lokalnej. Fakt, że jesteśmy partnerem tak imponującego przedsięwzięcia, to wynik naszej strategii i współpracy z Konfederacją Lewiatan. Uniwersytet Łódzki od wielu lat aktywnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców – podkreśla prof. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Czy banki znikną?

Podczas tegorocznej edycji EFNI, we współpracy z mBankiem, Uniwersytet Łódzki patronować będzie panelowi poświęconemu sektorowi bankowego. Uczelnię reprezentować będzie prof. Monika Marcinkowska – Dyrektor Instytutu Finansów UŁ, członkini Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

Wśród panelistów znaleźli się także Wojciech Bolanowski (Managing Director, Executive VP and Advisor to CEO, FORUM, Bahrain), Magdalena Borowik (Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Jacek Iljin (Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Procesów Biznesowych Bankowości Detalicznej, mBank).

Ponad 25 lat temu S. Heffernan, pisząc o nowoczesnej bankowości, zadała prowokacyjne pytanie: „Czy banki znikną?”. W. Gates wieścił już wówczas, że bankowość jest potrzebna, ale banki – niekoniecznie. Współcześnie te proroctwa są mantrą powtarzaną przez fintechy, a przy tym – rozszerzane także na inne segmenty rynku finansowego. Czy innowacje technologiczne sprawią, że banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie – staną się zbędne.

Porozmawiajmy o tym #CoBędzieJutro

Europejskie Forum Nowych Idei to jedna z największych konferencji poświęconych najnowszym światowym trendom i ideom. Dyskutują tam ze sobą nie tylko wybitni ekonomiści, ale również ludzie świata nauki, kultury i politycy. Gośćmi EFNI byli do tej pory m.in. Norman Davies, Donald Tusk, Zygmunt Bauman, George Friedman czy Zbigniew Brzeziński. W ciągu poprzednich edycji w Forum wzięło udział około dziesięciu tysięcy osób i ponad półtora tysiąca panelistów.

EFNI ma być platformą wymiany myśli. Okazją do powstawania rozwiązań, które ulepszają nasze życie i otoczenie. Najwybitniejsi eksperci w swoich dziedzinach dzielą się tutaj swoją wiedzą z innymi. Europejskie Forum Nowych Idei organizowane jest od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot.

Podczas tegorocznej edycji, zatytułowanej #CoBędzieJutro, Organizatorzy pragną zmierzyć się z wyzwaniami, które przed każdym z nas stawia współczesny świat. Zaplanowano dyskusje w ramach trzech bloków tematycznych: „Europa i społeczeństwo”, „Rynek i gospodarka” oraz „Technologia i praca”. Poruszone zostaną takie kwestie jak Brexit, przyszłość Unii Europejskiej po tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, fake news, handel międzynarodowy, przemysł 5.0, zdrowie publiczne, a także zmiany na rynku pracy.

Nad zapewnieniem wysokiego poziomu merytorycznego Europejskiego Forum Nowych Idei czuwa 35 członków Rady Programowej EFNI. W jej skład wchodzą wybitne osobistości świata gospodarki, polityki, nauki i kultury, niekwestionowane autorytety w swoich dziedzinach, liderzy kształtujący przyszłość Polski i Europy. W tym roku do tego elitarnego gremium dołączył także prof. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Poza prof. Moniką Marcinkowską (Instytut Finansów UŁ), udział w EFNI, w charakterze eksperta, weźmie także prof. Piotr Szukalski z Instytutu Socjologii UŁ. Panel „Jesteśmy coraz starsi – wyzwania związane ze starzejącymi się społeczeństwami” odbędzie się ostatniego dnia Forum.

Szczegóły dotyczące Europejskiego Forum Nowych Idei na stronie www.efni.pl.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Łódzkiego