CORNING funduje STYPENDIUM dla studenta Politechniki Łódzkiej!

Zgarnij dodatkowe 700 zł miesięcznie! Aplikuj o STYPENDIUM CORNING!

O Stypendium może się ubiegać student piątego roku studiów jednolitych lub drugiego roku studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej, który − studiuje na:
a. Wydziale Mechanicznym (preferowany kierunek: Mechanika i budowa maszyn, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Automatyka i robotyka, Mechatronika)
b. Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (preferowany kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Mechatronika)
c. W Centrum Kształcenia Międzynarodowego – IFE (preferowany kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
d. Wydziale Chemicznym (preferowany kierunek: Nanotechnologia)
e. Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji (preferowany kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Logistyka)
− uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej;
− posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym.

Aplikuj do 18 października!

REGULAMIN: Regulamin_CORNING.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/corning/

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/