COMMERZBANK zaprasza na kurs: Współczesne budowanie środowisk developerskich

Zgarnij KURS od COMMERZBANKU i zostań mistrzem budowania środowisk developerskich!

O miejsce w bezpłatnym kursie „Współczesne budowanie środowisk developerskich” fundowanym przez Commerzbank mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, którzy:

  • studiują na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim, Społecznej Akademii Nauk lub Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Preferowani będą studenci kierunków informatycznych i powiązanych (np. Analiza danych, Matematyka, Ekonometria, Automatyka, Elektronika, Telekomunikacja);
  • uzyskali średnią ocen za ostatnie 2 semestry studiów wynoszącą co najmniej 3,70;
  • wykazują się zainteresowaniem w obszarze Linuxa, konteneryzacji i self-deployment oraz którym zależy na zdobyciu wiedzy i umiejętności w zakresie budowania środowisk developerskich.

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2019/09/Regulamin-kursu_Wsp%C3%B3%C5%82czesne-budowanie-%C5%9Brodowisk-developerskich_Commerzbank.pdf
WNIOSEK:https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/program-stypendialny-commerzbank/

Aplikuj do 25 października 2019 r.

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/