Coaching w życiu i biznesie – rekrutacja ruszyła!

studia_coaching

Nowy kierunek studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania UŁ.

Opanowanie trzech metod coachingowych, wybitni trenerzy, stała opieka mentoringowa i 80% zajęć prowadzonych metodą warsztatową. To tylko wybrane korzyści dla uczestników nowych studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania UŁ. Kierunek „Coaching w życiu i biznesie” dostarczy słuchaczom umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia sesji coachingowej i przygotuje ich do pracy z klientem. Ruszyła rekrutacja do pierwszej edycji studiów.

Studia „Coaching w życiu i biznesie” oferują unikalną koncepcję programu nauczania. Kierunek łączy wiedzę z zakresu coachingu menedżerskiego i life coachingu, a słuchacze poznają różne style pracy z klientami. Program studiów obejmuje zagadnienia takie jak praca z wyznaczaniem celów, budowanie relacji i komunikacja z klientem, pokonywanie trudnych sytuacji czy poznanie narzędzi coachingu służących m.in. określeniu celu, diagnozowaniu sytuacji klienta, poszukiwaniu rozwiązań czy wzmacnianiu woli. Słuchacze zapoznają się z różnymi typami coachingu, między innymi: menedżerskim, operacyjnym, przywódczym, sprzedaży czy relacji partnerskich. Dowiedzą się jak tworzone są przekonania, jak wpływają one na konstruowanie postaw, a także poznają narzędzia i procesy zmiany przekonań. Kluczowym elementem jest utrzymywanie stałej opieki mentoringowej nad uczestnikami kursu. Studenci będą zachęcani do trenowania poznawanych metod także poza zajęciami, a wnioski z tych doświadczeń będą omawiane podczas spotkań.

Program studiów jest podzielony na trzy główne bloki tematyczne – coaching metodą Norman Benett, coaching prowokatywny i coaching zespołowy. Poznanie różnych metod pracy pozwoli na zdobycie szerokiej wiedzy i zapewni większą elastyczność w dobieraniu narzędzi do potrzeb i oczekiwań klientów. Tak przygotowany program daje szersze możliwości pracy i odnalezienia się prowadzącego w trudnych sytuacjach niż klasyczne programy nastawione na poznanie jednego stylu coachingu.

Coaching wg metody Norman Benett – program kształcenia został zbudowany w oparciu o realia polskich organizacji. Twórcą jest najbardziej znany polski coach Maciej Bennewicz – autor 16 podręczników i książek na temat coachingu i rozwoju osobistego. Norman Benett stosuje nowatorskie techniki warsztatowe, które pozwalają szybko i skutecznie nauczyć umiejętności coachingowych i trenerskich.

Coaching prowokatywny – szczególna metoda pracy pozwalająca na prowadzenie sesji z klientami opornymi na tradycyjne metody coachingowe. Charakterystyczną cechą podejścia prowokatywnego jest przełamywanie stereotypowej relacji coachingowej przez obalanie wzorców postępowania oraz rutyny. Zachowanie i treść przekazywana przez coacha prowokatywnego są trudne do przewidzenia dla klienta, przez co wywołują naturalne reakcje.

Coaching zespołowy – pozwala na znajdowanie rozwiązań także dla bardzo złożonych problemów organizacyjnych przy niekorzystnych relacjach jakie występują między członkami grupy. Jest uniwersalną metodą poprawiającą efektywność pracy zespołu.

Studia „Coaching w życiu i biznesie” są skierowane zarówno do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z coachingiem, jak i do tych, którzy chcą doskonalić posiadane umiejętności i wiedzę. Adresatami kierunku są menedżerowie, psychologowie, rehabilitanci, trenerzy biznesu, fitnessu i sportu, nauczyciele pragnący zwiększyć efektywność swoich metod dydaktycznych oraz wszyscy, których pasjonuje rozwój osobisty. Absolwenci nowego kierunku będą przygotowani do prowadzenia sesji coachingowych zarówno dla kadr menedżerskich przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych.

Kadrę nauczającą będą stanowić profesjonalni trenerzy coachingu posiadający certyfikaty renomowanych firm szkolących coachów oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego, którzy mają na celu przedstawić podstawy teoretyczne i przygotować merytorycznie uczestników do zrozumienia czynników warunkujących powodzenie coachingu w firmach.

Studia trwają dwa semestry, rozpoczynają się w październiku 2016 r. i kończą w czerwcu 2017 r. Więcej informacji na stronie: https://www.coaching.wz.uni.lodz.pl/.

Pobierz: Coaching w życiu i biznesie – kadra

Źródło: Informacje Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego