CLARIANT SERVICES funduje KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO!

UWAGA studenci LOGISTYKI! Firma CLARIANT SERVICES ma dla Was bezpłatne zajęcia językowe z języka niemieckiego na poziomie B1 (poziom docelowy po zakończeniu kursu) w wymiarze 100 godzin!

O miejsce w bezpłatnym kursie języka niemieckiego organizowanym przez Clariant Services (Poland) Sp. z o.o. mogą ubiegać się studenci studiów II stopnia kierunku Logistyka, którzy:
1. studiują na Uniwersytecie Łódzkim lub Politechnice Łódzkiej;
2. uzyskali średnią ocen za ostatnie 2 semestry wynoszącą co najmniej 3,70;
3. znają język niemiecki na poziomie co najmniej A2;

Aplikuj do 29 października 2021!

REGULAMIN i FORMULARZ APLIKACYJNY

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/o-inicjatywach/stypendia-pracodawcow/

ZAPRASZAMY