Chemicy świętują

Wydział Chemiczny jest jednym z trzech pierwszych wydziałów powstałej w 1945 roku Politechniki Łódzkiej, obok wydziału Mechanicznego i Elektrycznego.

Dla uczczenia 70-lecia powstania Wydziału Chemicznego organizowana jest w piątek 24 kwietnia 2015 r. konferencja „Chemia: NAUKA – PRZEMYSŁ – DYDAKTYKA” (początek o godz. 14:00).

Wcześniej, o godz. 10:15 odbędzie się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Chemicznego połączone z odsłonięciem o godz. 12:30, tablicy pamiątkowej Profesora Stanisława Kiełbasińskiego, jednego z twórców Wydziału Chemicznego PŁ, organizatora i pierwszego kierownika Katedry Kauczuków i Mas Plastycznych.

Miejscem wydarzenia jest audytorium CH-1 (bud. A-27, wjazd od ul. Żeromskiego 116). Tablica zostanie umieszczona w na II p. gmachu Wydziału Chemicznego, w galerii osób zasłużonych dla Wydziału.

W czasie uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego w szczególny sposób zostaną wyróżnieni wieloletni partnerzy przemysłowi wydziału i uczelni. Specjalne statuetki „Przyjaciel Wydziału Chemicznego PŁ”: otrzymają przedstawiciele takich firm jak: Grupa ATLAS, Polfarmex, Wagran, Corning Optical Communications, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Business Centre Club – Loża Łódzka, a wszystkim uczestnikom konferencji zostaną wręczone pamiątkowe medale.

Konferencja
Konferencja zgodnie z jej nazwą Chemia: NAUKA – PRZEMYSŁ – DYDAKTYKA służy wzmocnieniu istniejących i nawiązaniu nowych kontaktów naukowców z przedstawicielami wielu branż przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych.
– Absolwenci, zaprezentują swoje drogi kariery zawodowej, a także opowiedzą o przedsiębiorstwie, w którym pracują, co może być szczególnie interesujące dla studentów naszego Wydziału – mówi dr hab. inż. Krzysztof Strzelec, prof. PŁ, prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Promocji.

Odsłonięcie tablicy
W ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej Profesora Stanisława Kiełbasińskiego udział wezmą władze Uczelni z rektorem prof. Stanisławem Bieleckim i władze Wydziału oraz Rodzina Profesora: syn prof. Andrzej Kiełbasiński z Uniwersytetu Warszawskiego oraz wnuki: dr inż. Władysław Kiełbasiński z Politechniki Łódzkiej i mgr inż. Anna Kiełbasińska-Adamkiewicz.

Autorem tablicy jest rzeźbiarz łódzki prof. Kazimierz Karpiński.

Profesor Stanisław Kiełbasiński (1882-1955) – kilka faktów z życiorysu.
Studiował chemię w Berlinie i filozofię w Wiedniu. W roku 1911 otrzymał tytuł doktora filozofii wiedeńskiej uczelni. W latach 1913-1920 przebywał w Moskwie, by w słynnej pracowni J.I. Ostromyslenskiego zajmować się badaniami nad syntezą kauczuku. Osiągnięte przez Kiełbasińskiego wyniki przyczyniły się do wprowadzenia produkcji syntetycznego kauczuku na przemysłową skalę w Związku Radzieckim – w roku 1932, a w Polsce (Dębica) – w 1938.
W czasie okupacji wraz z żoną współpracował z konspiracyjną organizacją Żegota. Oboje brali udział w wielu akcjach ratowania Żydów. Za tę działalności Instytut Yad Vashem w dniu 24 maja 2001 r. odznaczył pośmiertnie Stanisława Kiełbasińskiego medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”.
1 lipca 1945 roku Stanisława Kiełbasińskiego powołano na profesora Katedry Technologii Kauczuków i Mas Plastycznych Politechniki Łódzkiej, a w listopadzie tego samego roku na kierownika Katedry Technologii Środków Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego w Uniwersytecie Łódzkim. Był znanym specjalistą w zakresie chemii i technologii polimerów.

Syntetyczna informacja o Wydziale Chemiczny PŁ w 70 roku jego istnienia
Studenci i kształcenie:

  • Liczba absolwentów – 6000 inżynierów lub magistrów inżynierów
  • Liczba studentów – około 1000 osób
  • Kierunki studiów: Chemia, Technologia chemiczna, Ochrona środowiska, Nanotechnologia, Inżynieria materiałowa, Chemia budowlana (kierunek uruchomiony na zapotrzebowanie pracodawców i prowadzony wspólnie z AGH i Politechniką Gdańską), Chemia i technologia materiałów specjalnego przeznaczenia (wspólne kształcenie z UAM z Poznania i WAT).

Przed rokiem została podpisana umowa z holenderskim Uniwersytetem w Twente o wspólnym dyplomowaniu na kierunku Nanotechnologia.

Studia doktoranckie – na kierunkach Chemia oraz Technologia chemiczna, w których uczestniczy ponad 100 doktorantów. Co roku 15 – 20 osób uzyskuje stopień dr nauk chemicznych lub technicznych.

Nauka i badania
Wydział Chemiczny to jednostka o znaczących osiągnięciach naukowych. W roku 2014 pracownicy Wydziału opublikowali 206 publikacji naukowych, w tym 176 w najbardziej prestiżowych czasopismach. Cytowano je blisko 4000 razy. W trakcie realizacji było 67 projektów badawczych międzynarodowych, NCN, NCBiR oraz innych.
Tematyka prac badawczych Wydziału Chemicznego PŁ mieści się w specjalizacji regionalnej województwa łódzkiego i obejmuje: naturalne i syntetyczne związki chemiczne o potencjale leczniczym lub diagnostycznym, chemię dla ochrony środowiska oraz chemię materiałową, czyli biodegradowalne materiały polimerowe, nowoczesne materiały opatrunkowe, polimerowe i hybrydowe materiały dla optoelektroniki.

Jako jedyny w Polsce Wydział Chemiczny dysponuje badawczymi źródłami promieniowania jonizującego, panoramicznym źródłem gamma oraz liniowym akceleratorem elektronów.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego PŁ