Chemicy rozpoczynają rok akademicki

W poniedziałek 26 września chemicy inaugurują nowy rok akademicki. Do immatrykulacji przystąpi ponad 220 kandydatów, przyjętych na kierunki: Chemia, Technologia chemiczna, Nanotechnologia, Chemia budowlana i Ochrona środowiska.

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Chemicznym w Politechnice Łódzkiej, na którą serdecznie zapraszają Władze Wydziału z panią dziekan prof. Małgorzatą Iwoną Szynkowską na czele, odbędzie się o godz. 14.15, w Audytorium im. Sołtana (Kampus A PŁ, budynek A-19, ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź).

Wykład inauguracyjny, pt. Łódź – miasto znane i nieznane, wygłosi Senator RP Ryszard Bonisławski.

W uroczystości udział wezmą dziekani wydziałów kształcących w kierunkach chemicznych z innych uczelni w Polsce: Politechniki Krakowskiej, AGH, WAT, Politechnik Gdańskiej oraz z UŁ. Udział w uroczystości potwierdzili również przedstawiciele łódzkich Instytutów PAN, instytutów naukowo-badawczych oraz organizacji technicznych i biznesowych, z którymi współpracuje Wydział Chemiczny.

Wyrazem aktywnej współpracy chemików z otoczeniem gospodarczym będzie wręczenie statuetki Przyjaciel Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiejdla dwóch firm z grona największych i najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw w Polsce: PGE GiEK SA Oddział Elektrownia BełchatówAnwil S.A. W uroczystości udział wezmą również udział przedstawiciele firm: Polfarmex S.A., Bilplast S.A., ICHEM Sp. z o.o., IFOTAM, TriMen Chemicals S.A,Delia Cosmetics Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa LUBAWA S.A., Pietrucha Group, i innych.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej