Centrum Sportu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ponownie otwarte

23 września – po gruntowny remoncie i termomodernizacji – otworzyliśmy Centrum Sportu.

W uroczystości uczestniczyli:

 • Włodzimierz Tomaszewski – Minister ds. Samorządu Terytorialnego
 • Piotr Adamczyk – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
 • Joanna Skrzydlewska – Wiceprezydent Miasta Łodzi
 • Sławomir Pietrzak – Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego
 • Przemysław Andrzejak – Przewodniczący Rady Uczelni
 • Radzisław Kordek – Rektor
 • Janusz Piekarski – Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich
 • Jacek Grabowski – Kanclerz
 • Michał Marek – Z-ca Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych
 • Paweł Zawieja – Z-ca Kanclerza ds. Organizacji i Rozwoju
 • Lidia Solecka – Kwestor

Nie zabrakło także pracowników i studentów Uczelni – członków Samorządu Studentów oraz Klubu Uczelnianego AZS UMED, przedstawicieli wykonawcy inwestycji.

Uroczyste Otwarcie odbyło się w sportowej atmosferze ponieważ przez cały weekend w Centrum Sportu odbywały się rozgrywki w ramach Medycznego Pucharu Badmintona oraz Mistrzostw Polski Lekarzy w Badmintonie.

Prace remontowe i termomodernizacyjne w Centrum Sportu pochłonęły 12 mln zł. Rozpoczęły się w maju 2022 r. i obejmowały halę sportową i pływalnię.

Wymieniono m. in. okna, drzwi, podłogi, pokrycie dachowe, ocieplono ściany zewnętrzne i strop. Modernizacji poddana została instalacja wodna, grzewcza, elektryczna, wentylacyjna oraz system BMS (system zarządzania budynkiem). Naprawiono schody, balustrady i zadaszenie. Wymieniona została także niecka basenowa. W ramach inwestycji zamontowana została również instalacja fotowoltaiczna, wymieniono oświetlenie zewnętrzne oraz chodniki przed budynkiem.

Termomodernizacja Centrum Sportu wpisuje się w realizację założeń strategicznych uczelni na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. Obiekt ten to 19 budynek termo-modernizowany przez uczelnię w ostatniej dekadzie. Dzięki takim działaniom łączne zapotrzebowanie na energię w uczelni zmniejszyło się o 32%.

Źródło: Uniwersytet Medyczny w Łodzi