BSH i Politechnika Łódzka rozszerzają współpracę


Stworzenie programu studiów dualnych, zidentyfikowanie i prowadzenie projektów z obszaru innowacji oraz prac badawczo rozwojowych (R&D) to nowe kluczowe obszary kooperacji pomiędzy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego a Politechniką Łódzką. Rozszerzenie dotychczasowej, bardzo dobrej współpracy jest możliwe dzięki umowie, którą w dniu 28 marca br., zawarły BSH i Politechnika Łódzka.

Nasza przyszłość, to rozwój edukacji
Współczesna gospodarka, jak nigdy dotąd, opiera się na wiedzy oraz nieustannym wytwarzaniu i doskonaleniu nowych technologii. Wiedza to przede wszystkim innowacje, które stanowią podstawę strategii rozwoju nie tylko firm, ale także gospodarek krajowych. Impulsem do rozwoju wielu innowacji jest współpraca, jaką nawiązują uczelnie i podmioty biznesowe. Przykładem takiej długofalowej współpracy są dotychczasowe działania realizowane przez BSH w Polsce z Politechniką Łódzką. Będą one w znaczący sposób rozszerzone dzięki umowie zawartej 28 marca br., która dodatkowo stwarza zupełnie nowe możliwości dla studentów i absolwentów uczelni.

Umowa swoim zakresem obejmuje współpracę w wielu obszarach, wśród których ważną rolę odgrywa program badawczo-rozwojowy, czyli R&D. Porozumienie ma też na celu m.in. ukierunkowanie kształcenia studentów na bardziej praktyczne aspekty rynku pracy, m.in. w zakresie umiejętności i kompetencji poszukiwanych przez pracodawców. Przewiduje rozszerzenie programu staży dla studentów, doktorantów i kadry akademickiej Politechniki, a także organizację zajęć praktycznych przez pracowników BSH.

– Współpraca naszej firmy z Politechniką Łódzką nie jest przypadkowa. To właśnie w Łodzi zlokalizowane są nasze trzy fabryki oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe. Umowa zawarta pomiędzy firmą BSH a Politechniką Łódzką to znakomity przykład partnerstwa pomiędzy biznesem a uczelnią wyższą. Zacieśnienie współpracy oznacza uwolnienie potencjału, który drzemie w niezwykle zdolnych studentach Politechniki Łódzkiej oraz możliwość dalszego rozwoju naszej firmy w kolejnych obszarach – mówił Konrad Pokutycki, Prezes Zarządu BSH w Polsce.

Partnerstwo BSH i Politechniki Łódzkiej przewiduje również powoływanie wspólnych projektów rozwojowych. Byłyby one zgłaszane do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w celu pozyskania wsparcia w postaci grantów.

– Jest wiele ciekawych obszarów naukowych, w których wspólnie będziemy prowadzić projekty. Mamy znakomicie wykształconą kadrę i naukowców reprezentujących różne dziedziny, doświadczonych w rozwiązywaniu i kreowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych. Nasza współpraca z renomowanym partnerem, jakim jest firma BSH to doskonały przykład możliwości współdziałania przemysłu i uczelni technicznej. Jest ona również korzystna dla naszych studentów, którzy będą mogli zdobywać wiedzę w bezpośrednim kontakcie z doświadczonymi pracownikami reprezentujących dużą firmę o światowym zasięgu – mówił prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej

W ramach współpracy partnerzy będą skupiać uwagę w szczególności na rozwoju kształcenia i prac badawczo-rozwojowych w obszarach: mechatronika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, a także informatyka, elektronika, telekomunikacja, inżynieria produkcji czy też inżynieria materiałowa i kompozyty.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej