Blisko 100 mln złotych na rozbudowę Politechniki Łódzkiej


Alchemium – magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno–dydaktyczno–laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej – to inwestycja, którą MNiSW wesprze dotacją celową w wysokości 97,5 mln zł.

Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj wicepremier Jarosław Gowin oraz prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej. Dzięki dofinansowaniu Politechnika Łódzka będzie mogła sfinansować budowę nowoczesnego kompleksu złożonego z dwóch części: centrum konferencyjno-dydaktycznego oraz budynku laboratoryjno-dydaktycznego Wydziału Chemicznego.

Kształcenie kadr dla polskiej nauki i gospodarki

– Politechnika Łódzka to jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce – powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Silnym ośrodkiem naukowym Politechniki jest Wydział Chemiczny, który potrzebuje odpowiedniej infrastruktury dla dalszego rozwoju, jeżeli chcemy, żeby Łódź była regionem, którego rozwój opiera się m.in. na nowoczesnym przemyśle.

– MNiSW wspiera uczelnie techniczne, kształcące kadry dla polskiej nauki i gospodarki – podkreślił wicepremier Gowin. W ten sposób realizujemy strategię odpowiedzialnego rozwoju, która
obliczona jest na to, by pchnąć Polskę na tory innowacyjnej gospodarki, na tory rewolucji 4.0.

Resort nauki przyzna Politechnice Łódzkiej dotację celową w łącznej wysokości 97 500 000 zł w dwóch etapach: 45 000 000 zł do 2020 roku, a następnie 52 500 000 zł do 2024 roku. Podjęcie dofinansowania II etapu inwestycji będzie możliwe po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego realizacji I etapu inwestycji. Całkowity koszt inwestycji to 113,1 mln zł.

Przestrzeń do kształcenia 900 studentów i doktorantów na Wydziale Chemicznym

Nowy gmach pomieści 900 studentów i doktorantów oraz 500 pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Budynek będzie składał się z pięciu kondygnacji nadziemnych oraz jednej podziemnej. Na 16 616 m² powierzchni użytkowej budynków „Alchemium” znajdą się 124 sale i pomieszczenia konferencyjno-laboratoryjno-dydaktyczne. W Centrum konferencyjnym zaprojektowano m.in. Aulę Politechniki Łódzkiej dla 500 gości wyposażoną w najnowszy sprzęt multimedialny, a także salę posiedzeń Senatu Politechniki Łódzkiej i Rady Wydziału Chemicznego.

Źródło: Zespół Informacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego