Partnerzy
Partnerzy

Biuro Karier Politechniki Łodzkiej

Biuro Karier jako jednostka administracyjna Uczelni pomaga studentom i absolwentom Politechniki Łódzkiej w poszukiwaniu pracy, praktyk i staży poprzez prowadzenie internetowego serwisu www.biurokarier.p.lodz.pl. W ramach statutowej działalności w Biurze Karier prowadzimy także indywidualne konsultacje. Dostosowane są one do potrzeb klienta Biura Karier (student, absolwent, doktorant) i mogą obejmować mi.in.: doradztwo zawodowe, coaching kariery, wypełnianie testów kompetencji, doradztwo biznesowe itp. Pracownicy Biura Karier PŁ prowadzą liczne szkolenia mające na celu rozwój umiejętności miękkich. Szkolenia mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty dla wybranej grupy np. członków koła naukowego, stowarzyszenia lub samorządu studenckiego.

Wszystkie działania Biura Karier Politechniki Łódzkiej służą wprost podnoszeniu kompetencji miękkich studentów i absolwentów PŁ.

Biuro Karier nawiązuje oraz rozwija kontakty z przedsiębiorcami. Weryfikuje również oczekiwania rynku pracy wobec studentów i absolwentów PŁ dzięki systematycznym spotkaniom z pracodawcami oraz prezentacjami ich firm na Uczelni. Podczas takich spotkań pracodawcy przedstawiają profil działalności swojego przedsiębiorstwa, zapoznają zainteresowanych studentów z jego misją, wartościami, osiągnięciami, przedstawiają wymagania i formy prowadzonych rekrutacji. Zachęcamy również pracodawców, aby prowadzili szkolenia, w trakcie których podzielą się swoją wiedzą.

Jesteśmy także współorganizatorami największych niekomercyjnych targów pracy w Polsce – Akademickich Targów Pracy.

„Wszystko co robimy, robimy po to, aby zapewnić studentom i absolwentom PŁ najlepsze warunki i możliwości wejścia w życie zawodowe.”