Bionanopark i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zacieśniają współpracę


Bionanopark oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podpisały umowę o współpracy, której celem jest wzbogacenie oferty Bionanoparku o usługi szkoleniowo-doradcze.

W imieniu Bionanoparku dokument podpisał Marek Cieślak, Prezes Zarządu, a Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego reprezentował dr hab. prof. UŁ Tomasz Czapla, Dziekan Wydziału.

Planowana współpraca obu instytucji zakłada podejmowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, przede wszystkim prowadzenie analiz i szkoleń w zakresie finansów, strategii, zarządzania i marketingu przez ekspertów Wydziału Zarządzania UŁ na rzecz najemców i partnerów Bionanoparku.

Wydział Zarządzania to jedna z najprężniej działających jednostek Uniwersytetu Łódzkiego. W najnowszym Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych Rzeczpospolitej został oceniony jako jeden z najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce – zajął II miejsce w kategorii „Wydziały ekonomiczne” (na 27 wydziałów).

Bionanopark to nie tylko centrum wdrożeniowe z nowoczesnymi laboratoriami badawczymi, ale
i inkubator dla innowacyjnych przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem. Firmy skupione w tym miejscu, oprócz zaplecza infrastrukturalnego, mogą liczyć także na wsparcie merytoryczne. W praktyce oznacza to dostęp do usług konsultingowych, szkoleń i mentoringu. Dotychczas zakres oferty doradczej skupiał się głównie na zagadnieniach miękkich, takich jak prowadzenie negocjacji, czy tworzenie prezentacji. Dzięki współpracy z Wydziałem Zarządzania partnerzy Bionanoparku uzyskają możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów zajmujących się na przykład zarządzaniem projektami lub rachunkowością.

„Od wielu lat współpracujemy z Uniwersytetem Łódzkim, w tym z Wydziałem Zarządzania. Teraz ta kooperacja została sformalizowana. Bionanopark odgrywa istotną rolę w regionie jako instytucja, która wspomaga synergię pomiędzy nauką, a biznesem i wspiera rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, między innymi w ramach swojego inkubatora technologicznego. Umowa, którą dzisiaj podpisaliśmy pozwoli nam poszerzyć ofertę doradczą o nowe obszary, które interesują młodych przedsiębiorców” – mówi Marek Cieślak, Prezes Bionanoparku.

Źródło: Informacje Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego