BILPLAST

Bilplast S.A specjalizuje się w przetwarzaniu tworzyw sztucznych metodą wtrysku.

Utrzymujemy dynamikę rozwoju zgodną z oczekiwaniami naszych klientów oraz z zasadą najlepszych dostępnych technologii, zapewniając jednocześnie wysoką jakość wyrobów, kontrolowany i możliwie niski poziom kosztów produkcji oraz bezpieczeństwo stosowanych technologii dla środowiska naturalnego.

Posiadamy 32 maszyny wtryskowe o sile zwarcia od 30 do 1300T. Cztery maszyny przystosowane są do produkcji wyrobów dwukomponentowych.
Poza procesem wtrysku realizujemy procesy towarzyszące takie jak zgrzewanie, montaż.

Wdrożony System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zorientowany jest na spełnienie wymagań Klientów, obowiązujących przepisów i norm prawnych oraz wywiera istotny wpływ na osiąganie satysfakcjonujących wyników finansowych, będących źródłem dalszego rozwoju Organizacji.

Cele wynikające z Polityki Jakości oraz Polityki Odpowiedzialności Biznesu realizowane są poprzez wdrożone zarządzanie procesowe w pełnej zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 oraz IATF 16949: 2016.