Bezpłatne doradztwo dla sektora kreatywnego

W imieniu Towarzystwa Amicus, Miasta Stołecznego Warszawy, Miasta Łodzi oraz Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego – realizatorów projektu „CREATIVE POLAND” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, serdecznie zapraszamy na bezpłatne doradztwo dla sektora kreatywnego z woj. łódzkiego, szczególnie przedstawicieli profesji, firm i instytucji związanych z:
• reklamą,
• architekturą,
• sztuka wizualną,
• rynkiem antyków,
• rzemiosłem i rękodziełem,
• designem,
• modą,
• filmem i fotografią,
• programami i grami komputerowymi,
• muzyką
• sztukami performatywnymi,
• rynkiem wydawniczym,
• telewizją i radiem,
• dziedzictwem kulturowym,
• bibliotekami,
• telefonią komórkową i nowoczesnymi technologiami.
Doradztwo jest bezpłatne i indywidualne.
Doradztwo będzie prowadzone przez profesjonalnych doradców biznesowych.
Kolejny dyżur doradczy w Łodzi odbędzie się 4.06.2013 r. od godz. 9.00 do 17.00 pod adresem: Łódzkie Centrum Przedsiębiorczości, Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w Urzędzie Miasta Łodzi, al. Politechniki 32, pok. 114.
Zakres doradztwa tego dnia obejmie:
a) prawo:
• jak chronić własność intelektualną,
• jak interpretować zapisy umów cywilnoprawnych,
• jak skutecznie egzekwować wierzytelności,
• gdzie szukać wzorów dokumentów, ustaw, rozporządzeń itp.,
• inne zagadnienia z obszaru prawa.
b) marketing:
• jak promować działalność kreatywną,
• w jakich wydarzeniach (np. targi, wystawy) warto brać udział,
• jakie są możliwości bezpłatnych kampanii promocyjnych,
• jak prowadzić konta na portalach społecznościowych, by przynosiły realną korzyść dla firmy,
• jak zaprojektować czy odświeżyć stronę www,
• gdzie szukać rzetelnych i tanich dostawców usług promocyjnych.
Zapraszamy do zapisywania się telefonicznie pod nr 784 622 754 lub w formie mailowej: doradztwo@creativepoland.eu.
Źródło: Informacje Organizatora