Bez indeksów i z rekordem – nowy rok na UŁ!

Uniwersytet Łódzki 30 września (poniedziałek) uroczyście otwiera rok akademicki 2019/2020. Studia rozpocznie u nas przeszło 10 000 nowych studentów. Kandydatów było niemal trzy razy więcej. Na UŁ będzie kształcić się w tym roku rekordowa liczba osób spoza Polski. Zapraszamy serdecznie na nasze uroczyste inauguracje – dla studentów zagranicznych i na inaugurację centralną.

Dwa powitania

W poniedziałek, o godzinie 9:00, powitanie studentów z zagranicy (Aula A1, Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173), o godzinie 13:30 natomiast inauguracja centralna (Aula Czerwona Wydziału Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12). Tuż przed uroczystością na WPiA UŁ, o godzinie 13:00, briefing Rektora UŁ. Prof. Antoniego Różalskiego. Poniżej nowości, które pojawiają się wraz z nowym rokiem akademickim.

fot. Maciej Andrzejewski, UŁ
fot. Maciej Andrzejewski, UŁ

Bez indeksu, z nowym dyplomem

Od 1.10.2019 roku nie będzie już na Uniwersytecie Łódzkim indeksów. Zrezygnowały z nich wszystkie wydziały. Pozostają – USOS i karty osiągnięć okresowych. Inną zmianą jest przyporządkowanie kierunków studiów do nowych dyscyplin naukowych. Dla studentów I roku, na kierunkach o profilu praktycznym, wprowadzono dodatkowo 6-miesięczne praktyki.

Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać 1.10.2019 roku, oznaczają również dyplomy według nowych wzorów – w miejsce wskazania obszarów kształcenia, będą teraz wykazane dyscypliny/dyscypliny wiodące. Wcześniej, począwszy od zimowej sesji roku akademickiego 2018/19, Ustawa wprowadziła obowiązkowe sprawdzanie prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

Uniwersytet Różnorodny – 3000 przekroczone!

Studentów zagranicznych witamy nie tylko w najbliższy poniedziałek. 5 i 6 października (sobota/niedziela) organizowane są Welcome Meetings, na Auli A1 Wydziału Filologicznego (ul. Pomorska 171/173, o godzinie 9:00) oraz Grille na Rogach (ul. Rogowska 26., od godziny 13:30).

W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Łódzki pobije kolejny rekord liczby zagranicznych studentów, którzy przyjechali do nas studiować. Po raz pierwszy przekraczamy liczbę 3000! Z nowych destynacji warto wymienić Jamajkę i Suazi. Więcej o spotkaniach ze studentami z zagranicy tutaj:

3000 zagranicznych studentów! – nowy rekord UŁ

3000 zagranicznych studentów! – nowy rekord UŁ

Szkoły Doktorskie – pierwsza rekrutacja

To pierwszy rok akademicki również dla 74 doktorantów Szkół Doktorskich UŁ. Uniwersytet Łódzki powołał cztery takie Szkoły – Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz BioMedChem (tę ostatnią wspólnie z dwoma instytutami PAN). W trudnej, kilkuetapowej rekrutacji wzięło udział 185 kandydatów.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, osoby kształcące w starym systemie, muszą zakończyć przewód doktorski do 31 grudnia 2023 roku.

fot. Maciej Andrzejewski, UŁ
fot. Maciej Andrzejewski, UŁ

Nowe kierunki

W ofercie na rok akademicki 2019/20 znalazły się nowe kierunki: Chemia materiałów i nanotechnologia, Biologia kryminalistyczna, Zarządzanie w administracji publicznej, Ekonometria i analityka danych, Twórcze pisanie, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna czy Pedagogika sportu.

Część już istniejących kierunków zmieniła swoje nazwy lub profile. To również efekt nowego przyporządkowania do dyscyplin naukowych i dostosowania programu kształcenia do przepisów Ustawy. Obecnie Uczelnia kształci studentów na ponad 170 kierunkach studiów.

Informatory rekrutacyjne Uniwersytetu Łódzkiego

Prezentacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2020/2021. Zapraszamy!

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.
Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał źródłowy: COSiD UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ