BDB AGOS Sp. z o.o.

Celem firmy jest stworzenie takiej formuły obsługi, aby klient nie musiał korzystać z oferty innych podmiotów w zakresie pomocy prawnej i finansowej. Dodatkowo dzięki świadczeniu szeregu usług przez jeden podmiot, możliwa jest koordynacja prowadzonych działań, co wpływa znacząco na terminowość wykonania zleconych prac oraz na ich jakość.
W ciągu ostatnich blisko 20 lat udało się stworzyć stabilny podmiot z wypracowanymi procedurami wewnętrznymi, skupiający specjalistów z zakresu prawa i finansów tj. biegłych

rewidentów, radców prawnych, adwokatów, certyfikowanych księgowych, posiadający:
• Wpis na listę biegłych rewidentów (nr 1407)
• Akredytację Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie świadczenia usług doradczych i szkoleniowych na rzecz przedsiębiorców
• Wpis na listę firm szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy
• Akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług doradczych.
Ważną cechą działalności BDB AGOS Sp. z o.o. jest łączenie obsługi księgowej z obsługą prawną. Dzięki temu klienci uzyskują dodatkową wartość w postaci weryfikacji dokumentów przez współpracujących na stałe radców prawnych i adwokatów. Doświadczenie wielu lat działalności w takiej formule pokazuje, że w ten sposób minimalizuje się ryzyka podatkowe oraz ewentualne ryzyka prawne, jakie mogą pojawić się na każdym etapie prowadzonej działalności.
Wieloletnie udoskonalanie współpracy z klientami dało szansę na stworzenie narzędzi szybkiej i bezproblemowej komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi elektronicznych, co aktualnie stawia naszą spółkę w czołówce firm w kraju.
Ponadto nasza firma prowadzi programy szkoleniowe finansowane ze środków unijnych zarówno dla osób pracujących, jak i dla osób bezrobotnych, przyczyniając się tym samym do podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na terenie woj. łódzkiego.
BDB AGOS Sp. z o.o. to również profesjonalne szkolenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatków i prawa handlowego. Nasi szkoleniowcy to doświadczeni praktycy, którzy przekazywaną wiedzę teoretyczną wspierają blokiem ćwiczeń z zakresu objętego wykładem.
BDB AGOS Sp. z o.o. świadczy usługi na terenie całego kraju, w tym w języku angielskim i hiszpańskim.

BDB AGOS Sp. z o.o.
ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź
tel. 0 42 636 22 30
fax 0 42 636 95 84
e-mail: tgrudzinski@bdbagos.com
www.bdbagos.com