BARRY CALLEBAUT funduje KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO TECHNICZNEGO


Techniczny angielski to dla Ciebie problem? Pomoże kurs od Barry Callebaut!
O miejsce w bezpłatnym kursie języka angielskiego technicznego organizowanym przez Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o. mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, którzy:

  1. studiują na Politechnice Łódzkiej lub Uniwersytecie Łódzkim,
  2. uzyskali średnią ocen za ostatnie 2 semestry wynoszącą co najmniej 3,70;
  3. znają język angielski na poziomie co najmniej B1;
  4. zaakceptowali zasady udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego technicznego określone w Regulaminie.

Aplikuj do 25 października!

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2019/10/Regulamin-udzia%C5%82u-w-kursie-j%C4%99zykowym_Barry-Callebaut.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/program-stypendialny-barry-callebaut-manufacturing-polska/

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/