Bank Zachodni WBK SA

Bank Zachodni WBK S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferującym szeroki zakres usług bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla osób fizycznych i prawnych.

Bank Zachodni WBK powstał w wyniku połączenia Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. dnia 13 czerwca 2001 roku. Siedziba banku mieści się we Wrocławiu. Prezesem Zarządu Banku od 1 maja 2007 r. jest Mateusz Morawiecki.

Bank Zachodni WBK należy do największych polskich banków – jego aktywa wynoszą ponad 100 miliardów złotych. BZ WBK posiada również swoje udziały w podmiotach zależnych i stowarzyszonych. W lutym 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na sprzedaż posiadanych przez Grupę Allied Irish Banks, 70,5 procenta akcji Banku Zachodniego WBK na rzecz jednej z największych grup finansowych Gruppo Santander. Od 1 kwietnia Bank Zachodni WBK dołączył do Grupy Santander – największej instytucji finansowej w strefie euro. Banco Santander jest głównym udziałowcem i posiada 70% akcji banku.

Po połączeniu z Kredyt Bankiem sieć placówek Banku Zachodniego WBK liczy 900 oddziałów w całej Polsce oraz 100 placówek partnerskich. Bank Zachodni WBK oferuje swoim klientom możliwość korzystania z sieci własnych bankomatów zlokalizowanych przy oddziałach oraz w wielu, często odwiedzanych lokalizacjach takich jak np. markety i centra handlowe.

Bank Zachodni WBK jest uznawany za lidera pod względem wprowadzania nowatorskich rozwiązań na rynku finansowym. Jako pierwszy w Polsce zaczął wydawać karty z mikroprocesorem oraz karty do płatności bezstykowych. Naszym klientom oferujemy także dostęp do zgromadzonych pieniędzy poprzez kanały elektroniczne – usługi BZWBK24 i w tej dziedzinie Bank Zachodni WBK jest liderem rynku w zakresie dostępnych usług i poziomu zabezpieczeń. Dla potrzeb klientów bankowości elektronicznej, wymagających telefonicznej informacji lub pomocy udostępniono nowoczesne centrum komunikacji.

Bank Zachodni WBK zajmuje także wiodąca pozycję w kraju, w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych na finansowanie działalności przedsiębiorstw.

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego: 992 345 340 zł.

Bank Zachodni WBK SA
ul. Sienkiewicza 24
90-114 Łódź
tel.: 042 631 81 50
www.bzwbk.pl

Rekrutacja:
Anna Kozłowicz
tel.: 042 631 83 17, kom. 510 028 239
anna.kozlowicz@bzwbk.pl