Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego

Inicjatywa JEREMIE to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska oraz grupa kapitałowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego. JEREMIE odchodzi od dotacyjnego modelu wsparcia przedsiębiorstw na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych, takich jak niskooprocentowane pożyczki, kredyty czy poręczenia. Celem projektu jest pomoc tym firmom z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które, ze względu na brak historii kredytowej czy niewystarczającą liczbę zabezpieczeń, nie mają szansy otrzymać wsparcia finansowego. JEREMIE pomaga również tym podmiotom, które zaczynają dopiero swoją działalność gospodarczą – tzw. start-upom.

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego od 2009 roku realizuje projekt JEREMIE. Zadaniem Banku jest wybór pośredników finansowych (funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, banków oraz innych instytucji finansowych), które będą bezpośrednio udzielać wsparcia przedsiębiorcom, oferując im niskooprocentowane kredyty, pożyczki i poręczenia.

Oferta: instrumenty zwrotne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą – start-upów.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego
Biuro Regionalne w Łodzi
ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź
tel. (+48 42) 634 57 84,
fax (+48 42) 634 57 55
www.jeremie.pl
lodzkie.jeremie@bgk.pl