Badacze UŁ nagrodzeni przez ministra

Dwoje naukowców Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr hab. Maria Bryszewska i dr hab. Jacek Białek, prof. UŁ, znalazło się wśród najbardziej wyróżniających się przedstawicieli środowiska naukowego i akademickiego nagrodzonych przez ministra Dariusza Wieczorka podczas niedzielnej Gali Nauki Polskiej. Uroczystość odbyła się w auli Politechniki Warszawskiej z okazji przypadającego dziś, 19 lutego, Dnia Nauki Polskiej.

Laureaci (przyznano 50 nagród indywidualnych i 9 zespołowych) zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. W uroczystości uczestniczyli także wiceministrowie: Maria Mrówczyńska, Maciej GdulaAndrzej Szeptycki oraz dyrektor generalna Diana Matusik. Uniwersytet Łódzki reprezentował prorektor ds. nauki dr hab. Łukasz Korporowicz, prof. UŁ.

Rozpoczynając galę, szef MNiSW dziękował za trud wkładany w rozwój polskiej nauki, rozwój uczelni. Zwracał uwagę na rolę nauki w gospodarce i wskazywał na konieczność zacieśniania współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu.

Mamy wspaniałe kadry, wspaniałych naukowców, świetnie osiągnięcia. Nie wstydźmy się tego, mówmy o tym, bo mamy powody do dumy. Nauka jest potrzebna polskiej gospodarce, jest niezbędna w tworzeniu nowych miejsc pracy. Dziś w zapisach polskich firmy powinny znaleźć się zobowiązywania do przekazywania środków na badania i rozwój

– mówił minister Dariusz Wieczorek.

Zapewnił, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie kontynuować dialog i wypracowywać wspólne stanowiska ze środowiskiem nauki, aby jak najlepiej spełnić jego oczekiwania.

Dziś zaczyna się nowa era dla polskiej nauki. Chciałabym, żeby kadencja tego rządu została w pamięci jako najlepsza dla rozwoju polskiej nauki

– podsumował swoje wystąpienie.

Ustanowiony w 2020 roku Dzień Nauki Polskiej jest okazją do upamiętnienia osiągnięć najwybitniejszych polskich uczonych, którzy wpisali się w historię nauki, dokonując przełomowych odkryć w różnych dziedzinach. To też wyraz uznania dla współczesnych polskich badaczy, a także inspiracja do podejmowania przedsięwzięć naukowych oraz wzmacniania zainteresowania nauką i jej popularyzowania w społeczeństwie. Dzień Nauki Polskiej jest też okazją do uhonorowania osób wybitnie zaangażowanych w działalność naukową i akademicką Nagrodami Ministra Nauki.

Nagrodzeni naukowcy Uniwersytetu Łódzkiego:

Prof. dr hab. Maria Bryszewska jest kierownikiem Katedry Biofizyki Ogólnej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Jest absolwentką Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ w specjalności fizyka doświadczalna wysokich energii. Doktorat dotyczący zmian błon biologicznych w przebiegu cukrzycy obroniła w 1982 roku, a stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1990 r. W roku 1996 uzyskała tytuł profesora nauk biologicznych. Kierownikiem Katedry Biofizyki Ogólnej jest od 1998 roku. Obecnie koordynuje trzy projekty badawcze z obszaru nanotechnologii we współpracy z zespołami z Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Słowacji i Białorusi.

Dr hab. Jacek Białek, prof. UŁ, jest pracownikiem dydaktycznym i naukowym Katedry Metod Statystycznych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Przedmiotem jego aktywności dydaktycznej jest analiza matematyczna i algebra liniowa, analiza danych w środowisku R, statystyczna kontrola jakości i official statistics. Naukowo zajmuje się teorią i praktyką indeksów cen.

Obojgu nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Pełna lista laureatów nagród ministra nauki.

Materiał i zdjęcia: MNiSW
Redakcja: Centrum Komunikacji PR UŁ

 

Źródło: Uniwersytet Łódzki