Awans UŁ w rankingu Perspektyw

Uniwersytet Łódzki zajął 15. Miejsce w najnowszym rankingu Perspektyw wśród polskich uczelni akademickich. W porównaniu z rokiem ubiegłym to poprawa wyniku o 5 miejsc. Jednocześnie UŁ uplasował się na 5. miejscu wśród uniwersytetów klasycznych.

RANKING PERSPEKTYW 2020 – UCZELNIE AKADEMICKIE

Uniwersytet Łódzki uplasował się na 15. pozycji wspólnie z inną łódzką uczelnią – Uniwersytetem Medycznym. 8. miejsce w rankingu utrzymała Politechnika Łódzka. W tym roku UŁ wyprzedził między innymi takie ośrodki naukowe jak Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Gdański czy SGH.

– Cieszy mnie wynik Uniwersytetu Łódzkiego w rankingu „Perspektyw” wśród uczelni akademickich, zwłaszcza wysoka pozycja wśród uniwersytetów, tym bardziej, że wynik ten został osiągnięty na koniec mojej kadencji rektorskiej. Dziękuję wszystkim, którzy się do poprawy naszej pozycji w rankingu przyczynili, w szczególności pracownikom tych wydziałów, których kierunki zajęły wysokie miejsca. Mam nadzieje, iż ten „trend rankingowy” utrzymamy w przyszłości. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim za solidarną pracę, trud oraz działania poprawiające naszą pozycję wśród polskich uczelni, a także przyczyniające do poprawy wizerunku naszego Uniwersytetu. Tego nam obecnie bardzo potrzeba – komentuje prof. Antoni Różalski, Rektor UŁ.

Cieszymy się, że kierunki prowadzone przez Wydział Filologiczny UŁ zajęły bardzo wysokie miejsca w rankingu. Najlepiej wypadły filologia angielska i dziennikarstwo, ale także inne kierunki: inne filologie obce, filologia polska, kulturoznawstwo zajmują wysoką pozycję. Zawdzięczamy to prężnej, młodej kadrze naukowej i dydaktycznej oraz z roku na rok lepszym studentom. Zapraszamy na studia na Wydziale Filologiczny – mówi prof. Joanna Jabłkowska, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ.

Tajemnicą sporego awansu UŁ jest wzmocnienie potencjału naukowego, efektywności naukowej oraz liczby prestiżowych publikacji i cytowań. W każdej z tych kategorii uczelnia poprawiła swoją pozycję o kilka lub nawet kilkanaście pozycji.

Najlepszą polską uczelnią akademicką został Uniwersytet Jagielloński. Za nim znalazły się dwie uczelnie warszawskie – Uniwersytet i Politechnika. Ranking obejmuje 100 polskich uczelni akademickich, w tym uniwersytetów klasycznych, uczelni medycznych i technicznych oraz uczelni prywatnych.


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Źródło: Perspektywy

Redakcja: Centrum Promocji UŁ