Atrakcyjne staże dla studentów Politechniki Łódzkiej

Trzy wnioski z Politechniki Łódzkiej związane z realizacją programów stażowych otrzymają z PO Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) dofinansowanie, prawie 3,9 miliona zł, na podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji studentów . Zgodnie z akronimem POWER organizowane staże dadzą naszym studentom dodatkową energię i moc w budowaniu zawodowej kariery.

Wszystkie projekty zakładają długi czas stażu, trwający co najmniej 3-miesiące. Ten okres pozwoli studentom na udział w codziennej działalności instytucji przyjmującej na staż, w naturalnym, dynamicznym środowisku gospodarczym. Staż, w czasie którego student łączy już zdobytą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi to także ważny element poznawania własnych predyspozycji zawodowych. W każdym z projektów przewidziano też staże zagraniczne.

  • „Nauka dla biznesu”. Projekt obejmie 120 studentówWydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Dla 100 studentów zaplanowano staże na terenie kraju, zaś dla 20 staże w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Staże będą realizowane do końca czerwca 2017 r. w wiodących firmach z branż biotechnologicznej, przetwórstwa produktów rolnych oraz spożywczych, jak również ochrony środowiska. Czas trwania praktyk umożliwi zapoznanie się z wykorzystywanymi w firmie technologiami, oceną ryzyka gospodarczego związanego z sezonowością produkcji oraz z kluczowymi działami zarządczymi mającymi na celu utrzymanie funkcjonalności i ciągłości produkcji. (Kwota dofinansowania projektu to 1 543 120 zł.)
  • „Diamentowe staże”. Projekt obejmie 130 studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania. Staże będą realizowane do końca kwietnia 2017 r. w wiodących w regionie łódzkim firmach z branż BPO, AGD, informatycznej, bankowej i innych, a także za granicą (15 staży). Czas trwania praktyk pozwoli studentom włączyć się w codzienny rytm pracy firmy, w rozpoznawanie, diagnozowanie oraz realizację podstawowych funkcji zarządzania procesami. (Kwota dofinansowania 1 388 520 zł.)
  • „Studiujesz? Praktykuj!” Program staży obejmie 99 studentówWydziału Mechanicznego z trzech kierunków studiów. Uczestniczyć w nim będą studenci studiów I stopnia na kierunkach: Automatyka i robotyka oraz Mechatronika, a także studenci studiów II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa. Zrealizowanych zostanie, do lutego 2018 r., 86 staży krajowych oraz 13 staży zagranicznych. Po zakończeniu tych staży możliwe będzie wykreowanie tematu pracy dyplomowej i jej realizacja pod opieką promotora z PŁ i osoby z firmy. Staże w zakresie automatyzacji oraz stosowania innowacyjnych procesów produkcyjnych i technologicznych pozwolą zdobyć dodatkowe doświadczenie zawodowe, a tym samym zwiększą konkurencyjność absolwentów PŁ na rynku pracy. (Kwota dofinansowania 950 730 zł)

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej