Aplikuj do największego programu stypendialnego w Polsce!

Maturzysto,

jesteś laureatem lub finalistą olimpiady tematycznej bądź przedmiotowej? A może odnosisz inne sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne? Albo po prostu świetnie zdałeś maturę i masz wysoką średnią ocen …

Zaplanuj studia w Łodzi i zdobądź stypendium Prezydenta Miasta Łodzi (do 1500 zł/mc) lub pracodawców programu Młodzi w Łodzi (min. 1000 zł/mc).

Stypendia są wypłacane przez cały pierwszy rok studiów!

Rekrutacja od 8 maja do 22 września 2023 r.

Więcej informacji oraz wniosek aplikacyjny – stypendia pracodawców programu Młodzi w Łodzi dla maturzystów

Więcej informacji oraz wniosek aplikacyjny  – stypendia Prezydenta Miasta Łodzi