Aplikacje VR pomogą skutecznie redukować studencki stres

Z udziałem 20 studentów Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Estońskiego Uniwersytetu w Tartu, Hiszpańskiego Uniwersytetu z Vigo oraz grona nauczycieli akademickich, zakończyła się 15 lipca szkoła letnia w hiszpańskim Vigo. Jej celem było przygotowanie na uczelniach partnerskich stref aktywnego relaksu mentalnego z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości.

Szkoła letnia odbyła się w ramach projektu Erasmus+ VRXanny. Ten drugi jest koordynowany przez dr inż. Dorotę Kamińską z Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ, i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dydaktyków i studentów. Wypracowane podczas zajęć w szkole letniej scenariusze już niebawem pomogą wzmocnić mentalnie młodych ludzi w procesie edukacji. Pierwsze pilotażowe instalacje tych rozwiązań powstaną w połowie przyszłego roku.

– Docelowo na uczelniach partnerskich powstanie aż 12 takich innowacyjnych stref relaksu VR, które będą w stanie obsłużyć nawet kilkanaście tysięcy studentów rocznie – informuje koordynatorka projektu z PŁ, która pracuje na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

Podczas szkoły letniej zostały utworzone międzynarodowe zespoły projektowe, które podejmowały współzawodnictwo w opracowywaniu scenariuszy aplikacji VR. Rywalizujące ze sobą grupy projektowe były dobrane tak, aby były w maksymalnym stopniu zróżnicowane pod względem profilu kształcenia, kulturowym oraz płci.

– Efekt był zdumiewający. Eksplozja pomysłów powstających na bazie wykorzystywanych technik Design Thinking napawa nadzieją, że już w niedalekiej przyszłości studenci naszych uczelni będą mogli redukować stres towarzyszący edukacji w specjalnie przygotowanych spotach relaksacyjnych. Jesteśmy pewni, że opracowane rozwiązanie dzięki możliwością głębokiej immersji VR nie tylko będzie skutecznie rozładowywało stres bieżący, ale podniesie także ogólny poziom odporności na stres – dodaje zadowolona z realizacji projektu doktor Kamińska.

Pomysły realizowane w ramach projektu Erasmus+ VRXanny są szczególnie cenne wobec pojawiających się globalnych problemów mentalnych, wywołanych przez COVID-19, działania wojenne w Ukrainie oraz kryzys ekonomiczny. Walka ze stresem, jak i zmniejszenie podatności na stres, stają się kluczowymi zagadnieniami edukacji XXI wieku.

 

Źródło: Politechnika Łódzka