Akademickie Centrum Wsparcia UŁ pomaga online!

ACW UŁ to m.in. doraźna pomoc w sytuacjach kryzysowych, konsultacje psychologiczne, zajęcia w grupach czy strefa ciszy. Centrum zajmuje się przede wszystkim wyrównywaniem szans edukacyjnych, w przypadku wystąpienia trudności w realizowaniu procesu kształcenia: między innymi udzielaniem wsparcia psychologicznego, pomaganiem w rozwijaniu umiejętności przydatnych w studiowaniu, prowadzeniem profilaktyki uzależnień. Wszystkie działania realizowane są obecnie w formie zdalnej (MS Teams).

ACW proponuje szereg działań, dzięki którym możesz:
– studiować skuteczniej, z większą satysfakcją i radością.
– zadbać o zdrowie psychiczne i dążyć do równowagi wewnętrznej.

*Wsparcie psychologiczne

*Wsparcie edukacyjne

*Rozwój osobisty:

-indywidualne sesje rozwojowe w języku polskim i angielskim (z elementami coachingu i mentoringu);

-grupowe sesje rozwojowe z elementami coachingu.

*Szkolenia:

– dla studentów I roku „Wsparcie na Starcie, czyli nie taki diabeł straszny – kilka słów jak przetrwać pierwsze chwile na uczelni”;

– dla wszystkich studentów i doktorantów: „Studiuję, (nie)stresuję się – zarządzanie sobą w stresie, podczas nauki zdalnej i ograniczonych kontaktów społecznych”.

*Profilaktyka i terapia uzależnień:

– spotkania grupowe: „Houston, mamy problem”;

– indywidualne konsultacje z terapeutą uzależnień.

Wszystkie działania realizowane są obecnie w formie zdalnej (MS Teams).

Zapraszamy:

– studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami (z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),
– studentów i doktorantów z trudnościami zdrowotnymi lub psychologicznymi (również tymczasowymi), które utrudniają proces studiowania (bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
– studentów i doktorantów chcących zadbać o zdrowie psychiczne.

Centrum mieści się na Lumumbowie (na przeciwko Wydziału Filologicznego UŁ).

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ

Kontakt i zapisy na zajęcia: acw@uni.lodz.pl

Źródło: http://biuletyn.uni.lodz.pl