Akademickie Centrum Wsparcia UŁ organizuje zdalne konsultacje psychologiczne

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ prowadzi dla osób potrzebujących wsparcia w aktualnej sytuacji konsultacje psychologiczne online. Potrzebę wsparcia można zgłosić poprzez adres acw@uni.lodz.pl

Informacja przekazywana jest następnie psychologowi, który w odpowiedniej kolejności będzie się kontaktował mailowo ze zgłaszającym. Pracujemy zdalnie od godziny 8:00 do 20:00, również w weekend.

The University of Lodz Academic Support Center provides online psychological consultations for people who need support in the current situation. You can report the need for support via acw@uni.lodz.pl

The information is forwarded to the psychologist, who will contact the applicant by e-mail according to email order. The Center works remotely from 8:00 to 20:00, also at the weekend.

Źródło: https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/konsultacje-psychologiczne-online-acw-ul