Akademia Kreatywnej Edukacji

Akademia Kreatywnej Edukacji

Zespół Akademii Kreatywnej Edukacji tworzą trenerzy, wykładowcy, animatorzy, konsultanci, nauczyciele i wychowawcy – specjaliści-praktycy w dziedzinie:

– zarządzania i marketingu
– informatyki, multimediów i nowoczesnych technologii
– promocji, reklamy i PR
– sprzedaży (w tym e-commerce)
– franchisingu
– kultury i sztuki
– edukacji przedszkolnej
– edukacji wczesnoszkolnej
– pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
– pedagogiki specjalnej
– terapii pedagogicznej
– arteterapii
– edukacji artystycznej

Posiadamy wieloletnią praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń, warsztatów i konsultacji z:

– e-marketingu, inbound marketingu
– e-commerce
– social media marketingu
– kreowania marki i wizerunku (w tym oświatowego public relations)
– kreatywnej reklamy
– copywritingu i webwritingu
– tworzenia publikacji i e-publikacji
– rozwoju kreatywności
– doradztwa i doskonalenia zawodowego
– rozwoju osobistego
– nauczania i wychowania
– terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży
– rewalidacji osób niepełnosprawnych
– edukacji dorosłych
– projektowania i wdrażania innowacji pedagogicznych
– opracowywania i realizacji projektów edukacyjnych i artystycznych
– edukacji artystycznej i arteterapii
– edukacji informatycznej i multimedialnej
– filologii polskiej

Link do informacji o całym spektrum działań szkoleniowych prowadzonych przez Akademię Kreatywnej Edukacji w Łodzi:

https://akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/szkolenia/

Akademia Kreatywnej Edukacji (przy Centrum Innowacji INKOBI)
ul. Łazowskiego 36 lok. 9
93-379 Łódź
tel. +48 535 633 636
www.AkademiaKreatywnejEdukacji.pl
e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl