Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna wyróżniona prestiżowym certyfikatem

Akademia kolejny rok z rzędu została wyróżniona prestiżowym certyfikatem „Uczelnia Liderów”, który jest przyznawany za wyróżniające się na rynku działania zorientowane na kształcenie liderów społecznych oraz efektywną edukację praktyczną studentów.

Wyróżnienie nadzwyczajne „Aurea Praxis” otrzymał także prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba, Rektor AHE w Łodzi, za szczególne, osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania w swojej uczelni idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.

Źródło: Informacje Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej