ACCENTURE funduje STYPENDIUM dla studenta INFORMATYKI!

Chciałbyś/chciałabyś „przytulić” dodatkowe 700 zł miesięcznie? Aplikuj o stypendium Accenture!
O Stypendium może się ubiegać student/ studentka co najmniejtrzeciego roku studiów jednolitych bądź trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub co najmniej pierwszego roku studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej lub Uniwersytetu Łódzkiego, który:

  • studiuje na Politechnice Łódzkiej na kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; na kierunku Informatyka na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz w Centrum Kształcenia Międzynarodowego;
  • studiuje na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki lub Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Aplikuj do 25 października!

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2016/09/Regulamin_Accenture.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/stypendium-accenture/

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/

ZAPRASZAMY!