Absolwent UŁ wyróżniony wyróżniony przez Urząd Zamówień Publicznych i UJ

Kamil Sójta, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ, zdobył wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych organizowanego przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była to już trzecia edycja konkursu.

Celem pracy magisterskiej pt. „Opracowania kosztorysowe w sektorze budownictwa a prawo zamówień publicznych” jest analiza metod i podstaw kosztorysowania, wykazanie niebagatelnej roli opracowań kosztorysowych w sektorze budownictwa oraz podkreślenie konieczności powszechnej standaryzacji metod kosztorysowania w zamówieniach publicznych mającej na celu zapewnienie rzetelnego wydatkowania finansów państwowych i zapewnienia realizacji zasady uczciwej konkurencji. W pracy zasygnalizowane również zostały obszary problemowe występujące w praktyce zawodowej.

Promotorem pracy magisterskiej była dr Anna Górczyńska, zaś recenzentką, dr hab. Dagmara Skupień, prof. UŁ.

Gratulujemy!

 

Źródło: Uniwersytet Łódzki