Absolwenci: jak wykorzystać ich potencjał w budowaniu konkurencyjnych uczelni?

Uczelnie wyższe stoją przed wieloma poważnymi wyzwaniami. Jednym z nich są różnice pomiędzy dynamicznie zmieniającymi się oczekiwaniami na rynku pracy, a programem dydaktycznym szkół wyższych. Jak zatem umocnić wizerunek polskich uczelni? Jak dostosować program do aktualnych trendów na rynku? Czy komunikacja z biznesem i absolwentami może okazać się skuteczna? Odpowiedzią na to jest projekt: „Connection – model współpracy uczelni z biznesem”.

Przez współpracę do sukcesu
Większość z nas po obronie dyplomu dosyć szybko traci więź ze swoją macierzystą uczelnią. Przypominamy sobie o studiach podczas spotkań z przyjaciółmi, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej czy uzupełniając przebieg edukacji na profilu w portalu społecznościowym. Jednak jak pokazują doświadczenia wielu zagranicznych szkół wyższych, budowanie trwałych relacji uczelni ze swoimi absolwentami może być korzystne dla obu stron i nie chodzi tutaj tylko o tradycyjne dla modelu amerykańskiego hojne wsparcie finansowe uczelni. Absolwenci stanowią bowiem bardzo ważny element wzajemnych relacji szkoły wyższej z jej otoczeniem biznesowym.
– Współpraca z absolwentami pozwala oferować studentom ciekawe możliwości praktyk i staży, umożliwia szersze włączanie praktyków w działania dydaktyczne na uczelni, a wreszcie stwarza nowe możliwości angażowania środowiska uczelnianego w ciekawe przedsięwzięcia – wyjaśnia Tomasz Kamiński, adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, na którym wdrażany jest innowacyjny model współpracy z absolwentami.

Korzyści obopólne
Przedsiębiorcy oczekują od przyszłych pracowników umiejętności, które będą w stanie wypracować wartość dodaną dla organizacji. Poprzez ułatwiony dostęp do grona najlepszych absolwentów uczelni pracodawcy mogą liczyć na pozyskanie wyjątkowo cennych pracowników. Ponadto od samej uczelni mogą uzyskać specjalistyczne wsparcie oparte na solidnych, innowacyjnych i naukowych podstawach.
Uczelnia myśląc o budowie korzystnych relacji z biznesem powinna rozpocząć od współpracy z absolwentami z jeszcze jednego ważnego powodu. Absolwenci są bowiem najbardziej „naturalnymi” partnerami. W stosunku do absolwentów nie trzeba bowiem przełamywać wielu barier typowych dla budowania relacji „od zera” z zupełnie nowymi partnerami – tłumaczy dr Tomasz Kamiński dodając, że uczelnia może w tym przypadku dodatkowo wykorzystać czynnik emocjonalny, znany w marketingu jako tzw. marketing nostalgiczny.

Model amerykański na gruncie polskim
Obecnie najłatwiej zacząć budowę relacji poprzez media społecznościowe, które umożliwiają skuteczne dotarcie do zainteresowanych stron, np. informując o kolejnym zjeździe absolwentów. Ciekawym pomysłem wydaje się też stworzenie Absolwenckiej Rady Biznesu, czyli gremium składającego się z absolwentów, którzy osiągnęli wysoką pozycję zawodową i mogą wesprzeć współpracę uczelni ze środowiskiem biznesowym.

Powyższe rozwiązania testowane były w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu „Connection – model współpracy uczelni z biznesem”, prowadzonego przez firmę PL EUROPA S.A., Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Absolwentów tego wydziału.
Inspiracją dla projektu były doświadczenia i działania najlepszych amerykańskich uczelni – Uniwersytetu Harvarda oraz Massachusetts Institute of Techonology (MIT). Rozwiązania dostosowane do warunków polskich, były testowane przez 15 miesięcy na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie promowane są jako dobre praktyki wśród uczelni z całej Polski.

Z doświadczeniami projektu można się zapoznać zaglądając do bezpłatnego podręcznika www.projektconnection.pl/do-pobrania/ a także uczestnicząc w konferencji „Jak wykorzystać potencjał absolwentów – doświadczenia i dobre praktyki współpracy uczelni z otoczeniem”, która odbędzie się 9 czerwca w Łodzi. Szczegóły na stronie internetowej projektu: www.projektconnection.pl.

Źródło: Informacje Organizatora

Logo_Connection